Skip to main content
Frétt

Ályktun aðalfundar ÖBÍ 23. október

By 26. október 2010No Comments
Aðalfundur ÖBÍ skorar á Alþingi að innleiða Samning SÞ, að hækka lífeyrisgreiðslur og mótmælir áformum um lækkun húsaleigubóta.

Ályktun Öryrkjabandalags Íslands 23. október 2010

Öryrkjabandalag Íslands skorar á Alþingi að innleiða Samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks sem fyrst og gera þær breytingar á lögum sem þarf samkvæmt nefnd um innleiðingu samningsins. Þar með talið lög er tryggja Notendastýrða persónulega aðstoð (NPA) og að fjármagn fylgi einstaklingnum eftir að yfirfærsla á þjónustu við fatlað fólk frá ríki til sveitarfélaga hefur farið fram.

Þær gífurlegu skerðingar sem gengið hafa yfir öryrkja frá bankahruni eru óásættanlegar. Hækka verður lífeyrisgreiðslur um 20% (kr. 36.000,-) og draga til baka þær skerðingar sem settar voru 1. júlí 2009. Taka þarf tillit til að öryrkjar, fatlað fólk og langveikir, búa oft við mikinn auka kostnað vegna fötlunar, veikinda og ferða þeirra er búa á landsbyggðinni. Skattleysismörk hækki í kr. 160.000,- og sett verði lög er koma í veg fyrir lækkun lífeyrisgreiðslna vegna víxlverkana greiðslna almannatrygginga og lífeyrissjóða. Hætta verður að skattleggja verðbætur eins og um sé að ræða vexti og hækka þak á frítekjumarki fjármagnstekna lífeyrisþega.

Öryrkjabandalag Íslands mótmælir harðlega þeim áformum að skerða húsaleigubætur, þar sem húsnæðiskostnaður fylgir verðlagi á meðan lífeyrir er frystur eða skertur.
ÖBÍ kallar eftir skilningi stjórnvalda og heildarsýn á kjörum og aðstæðum öryrkja og langveikra.

Ekkert um okkur án okkar!

Aðalfundur ÖBÍ 23. október 2010.