Skip to main content
Frétt

Ályktun aðalfundar Öryrkjabandalags Íslands

By 3. janúar 2006No Comments
19. október 2005

Öryrkjabandalag Íslands fagnar þeirri ákvörðun stjórnvalda að leggja til að hluta þeirra fjármuna, sem fengust fyrir Landsímann, skuli varið til uppbyggingar úrræða fyrir geðfatlaða. Eins er ákvörðun stjórnvalda að efla starfsendurhæfingu fagnaðarefni, en á hinn bóginn er á engan hátt hægt að fallast á að sú efling feli í sér um leið kjararýrnum lífeyrisþega eins og kemur fram í nýframlögðu frumvarpi til fjárlaga fyrir næsta ár.

Öryrkjabandalag Íslands krefst þess að ríkisvaldið hverfi af þeirri braut að skerða markvisst kjör fatlaðra og lífeyrisþega, en að undanförnu hafa kjör vegna bifreiðakaupa hreyfihamlaðra verið skert, hlutdeild neytenda í lyfjakostnaði verið aukin, gjöld fyrir hvers kyns þjálfun verið hækkuð og nú er uppbót á elli- og örorkulífeyri vegna reksturs bifreiðar í uppnámi. Bandalagið bendir einnig á að fyrirhugaður sparnaður á bótum samkvæmt lögum um félagslega aðstoð samræmist ekki þeim mikla tekjuafgangi sem áætlaður er af ríkissjóði. Á meðan dregið er úr sköttum á hátekjufólk eru álögur á fatlaða auknar og bein tekjurýrnun boðuð.

Öryrkjabandalag Íslands telur að brýna nauðsyn beri til að endurskoða nú þegar lög um almannatryggingar. Einfalda þarf ýmsa þætti laganna og tryggja afkomuöryggi lífeyrisþega. Síauknar tekjutengingar eru stórkostlegt vandamál. Bandalagið vekur athygli á að hér á landi eru færri öryrkjar en á öðrum Norðurlöndum og fram að þessu hefur Ísland skorið sig úr vegna meiri atvinnuþátttöku fatlaðra en víðast hvar í Evrópu. Jafnframt hefur komið í ljós að endurhæfingarúrræði eru færri hér á landi en víðast hvar í Vestur-Evrópu. Upphæðir sem ætlaðar eru til framfærslu hér eru mun lægri en á öðrum Norðurlöndum, en verðlag þó hærra.

Öryrkjabandalag Íslands lýsir sig reiðubúið til samstarfs við stjórnvöld um raunhæfar úrbætur í málefnum fatlaðra og skorar á stjórnvöld að hefja virkt samráð í stað þess að setja samtök fatlaðra jafnan hjá þegar ákvarðanir eru teknar um kjör þeirra. Bandalagið minnir á kjörorð Evrópusamtaka fatlaðra, “Ekkert um okkur án okkar”.

Öryrkjabandalag Íslands skorar að lokum á ríkisstjórn Íslands að standa við samkomulagið frá 24. mars 2003 og forðast þannig málaferli. Fullnusta samkomulagsins og virkt samráð við samtök fatlaðra er lykill að framþróun sem færir Íslendingum „Eitt samfélag fyrir alla“.

Öryrkjabandalag Íslands