Skip to main content
Frétt

Dregið úr áhrifum tekna lífeyrisþega á bætur

By 6. desember 2006No Comments
Árni Mathiesen, fjármálaráðherra, og Siv Friðleifsdóttir, heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra kynntu blaða-og fréttamönnum í dag að ríkisstjórnin legði til að frumvarpi um almannatryggingar og málefni aldraðra yrði breytt í þremur atriðum.

Í fyrsta lagi er lagt til að elli- og örorkulífeyrisþegar geti dreift fjármagnstekjum og tekjum af séreignarlífeyrissparnaði sem greiddur er út í einu lagi til þess að draga úr skerðingu bóta frá Tryggingastofnun ríkisins. Gert er ráð fyrir að lífeyrisþegar geti óskað eftir því við Tryggingastofnun ríkisins að tekjum sem hér um ræðir og koma til skerðingar bóta megi dreifa á allt að tíu ár.

Í öðru lagi er lagt til að elli- og örorkulífeyrisþegar geti valið á milli 300 þúsund króna frítekjumarks atvinnutekna og þess að láta 60 af hundraði atvinnutekna koma til skerðingar við útreikning tekjutryggingar. Hvort tveggja dregur úr skerðingu bóta vegna atvinnutekna lífeyrisþega og er skref í átt til aukinnar atvinnuþátttöku öryrkja.

Í þriðja lagi er gert ráð fyrir að örorkulífeyrisþegar fái frá og með janúar 2007 að velja á milli 300.000 króna frítekjumarks og þess að láta 60 af hundraði atvinnutekna koma til skerðingar við útreikning tekjutryggingar. Einnig er gert ráð fyrir að flýta gildistöku ákvæða um aðgreiningu á tekjum maka og lífeyrisþega um tvö ár, en þessi aðgreining miðast við að draga úr áhrifum tekna maka á bótagreiðslur lífeyrisþega.

Kostnaðurinn við breytinguna á árinu 2007 er um 275 milljónir króna, en kostnaðurinn við að draga úr áhrifum tekna maka á bætur lífeyrisþegans og að flýta gildistöku breytingarinnar verður um 1200 milljónir króna á árunum 2007 til 2009.