Skip to main content
Frétt

Fundargerð 11. fundar stjórnar ÖBÍ fimmtudaginn 11. september

By 13. febrúar 2019No Comments

Fundargerð 11. fundar stjórnar ÖBÍ fimmtudaginn 11. september 2018, kl. 16:00 – 18:30 haldinn í Ólafsstofu, Sigtúni 42, Reykjavík.

 

1.   Setning fundar.

Formaður setti fund kl. 16:12.

 

2.   Fundargerð frá 30. ágúst 2018.

Tvær athugasemdir voru gerðar við fundargerðina og var hún samþykkt með áorðnum breytingum.

 

3.   Álitsgerð Málflutningsstofu um krónu á móti krónu skerðinguna. Framhald.

a) Daníel Isebarn Ágústsson lögmaður kemur á fundinn, kynnir álitsgerðina og svarar spurningum.

Daníel fór yfir álitsgerðina í stórum dráttum. Málið snýst um jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar, að skoða hvort að örorkulífeyrisþegar og ellilífeyrisþegar séu í sambærilegri stöðu hvað varðar krónu á móti krónu skerðinguna og hvort að það hafi verið löglegt að afnema hana hjá ellilífeyrisþegum en ekki örorkulífeyrisþegum. Þegar málið var skoðað út frá sjónarmiði Mannréttinda-sáttmála Evrópu var niðurstaðan sú að þetta geti talist brot á jafnrétti, þar sem hóparnir eru í sambærilegri stöðu.

Byrjað verður á því að senda bréf til ráðuneytanna. Það er eðlilegur undanfari dómsmáls að gefa fólki tækifæri á að breyta hlutunum, áður en kemur til dóms.

 

b) Tillaga borin upp til samþykktar eða synjunar um að ÖBÍ höfði dómsmál vegna krónu á móti krónu skerðingarinnar.

Samþykkt var að fara í dómsmál í tengslum við krónu á móti krónu skerðinguna og var fréttatilkynning um málið einnig samþykkt.

 

4.   Aðalfundur ÖBÍ 2018.

a) Dagskrá aðalfundar.

Farið var yfir dagskrá aðalfundur.

 

b) Tillaga/val á fundarstjórum og fundarriturum.

Tillaga var um Aðalheiði Rúnarsdóttur og Ragnheiði Ástu Sigurðardóttur sem fundarritara. Þær rituðu fundargerðir aðalfundar 2016 og 2017. Samþykkt.

Þeir fundarstjórar sem verið hafa sjá sér ekki fært að mæta sökum annríkis. Nokkrar tillögur voru um fundarstjóra og var samþykkt að fela formanni, varaformanni og framkvæmdastjóra að klára málið.

 

5.   Lagabreytingatillögur sem borist hafa fyrir aðalfund. Framhald.

Sagt var frá hugmyndum laganefndar að lagabreytingum, sem nú eru orðnar að tillögum. Beðið var um að fá ábendingar sendar ef einhverjar væru eftir fundinn.

 

6.   Fjármál ÖBÍ, staðan eftir fyrstu sex mánuði.

Farið var yfir einstaka rekstrar- og gjaldaliði og spurningum svarað. Allt er á góðu róli og útgjöld samkvæmt fjárhagsáætlun.

 

7.   Næstu fundir.

Næsti stjórnarfundur er áætlaður fimmtudaginn 27. september ef þörf er á fyrir aðalfund bandalagsins. Næsti stjórnarfundur þar á eftir er áætlaður fimmtudaginn 25. október.

8.   Önnur mál.

a) Ályktanir.

Málefnahópar ÖBÍ vinna að ályktunum sem lagðar verða fyrir aðalfund. Oft eru lagðar fram nokkrar ályktanir og ein meginályktun, þar sem það helsta sem menn vilja koma á framfæri er dregið saman. Stjórnarmenn voru hvattir til að senda formanni hugmyndir að ályktunum.

 

Fundi var slitið kl. 18:20.

 

Fundarritari,

Þórný Björk Jakobsdóttir.