Skip to main content
Frétt

Greiðslur TR… í stað, Örorkubætur TR…

By 18. mars 2011No Comments
Leiðrétting vegna greinar framkvæmdastjóra ÖBÍ sem birtist í Fréttablaðinu 17. mars sl.

Í greininni „Kjör öryrkja langt undir neysluviðmiðum velferðarráðuneytisins“ urðu þau mistök við uppsetningu töflu að í texta aftasta dálks stendur „Örorkubætur TR eftir skatt“ en þar á að standa „Greiðslur TR eftir skatt“. Mikilvægt að benda á að í tölunum um „Greiðslur TR eftir skatt“ er einnig teknar inn greiðslur meðlags, mæðra- og feðralauna.

Taflan í greininni er því þannig með réttum texta:

Neysluviðmið Velferðarráðuneytisins frá 7. febrúar 2011 borin saman við örorkubætur frá Tryggingastofnun ríkisins (kr./á mánuði)

  Dæmigert
viðmið
 
Skammtíma
viðmið
 
Grunnviðmið*  Greiðslur TR
eftir skatt **
 
Einhleyp(ur)

 291.932

 201.132

 214.027

 159.642

Einstætt foreldri
með 1 barn
 384.401  273.688   273.688  202.956
Einstætt foreldri
með 2 börn 
 464.102  388.891   364.939  247.379

*Grunnviðmið í skýrslunni eru án húsnæðis- og samgangnakostnaðar en í töflunni er þeim kostnaði bætt við úr skammtímaviðmiðum.

Ítarlegri tafla til nánari útskýringa

 

Eins og bent er á hér fyrir ofan um „Greiðslur TR eftir skatt“ er einnig teknar inn í þá tölu greiðslur meðlags og mæðra-/feðralauna. Meðlag og mæðra-/feðralaun eru greiðslur sem allir einstæðir foreldrar fá, óháð því hvort foreldri er með örorkumat eða ekki. Einnig að mæðra-/feðralaun eru aðeins greidd einstæðum foreldrum með 2 börn eða fleiri. Barnalífeyrir hinsvegar er eini bótaflokkurinn sem greiddur er sérstaklega til öryrkja með börn á framfæri.

Í töflunni hér fyrir neðan er því búið að bæta við dálki þar sem sýnt er hverjar örokubætur TR til einstæðs foreldris eru að meðtöldum barnalífeyri og kallast sá dálkur „Örorkubætur TR eftir skatt“. Aftasti dálkurinn sýnir svo mismun í prósentum, það er hve mikið vantar upp á í „Greiðslum TR til öryrkja“ í samanburði við „Dæmigert viðmið“ neysluviðmiðs Velferðarráðuneytisins.

Dæmigert viðmið – greiðslur TR og örorkubætur TR eftir skatta og mismunur.

  Dæmigert
viðmið 
Greiðslur TR
eftir skatta**
Örorkubætur TR
eftir skatt ***
Mismunur á „Greiðslum TR**
eftir skatta“  og
„Dæmigerðu viðmiði“
Einhleyp(ur
 
 291.932  159.642  159.642  45,3%
Einstætt foreldri
með 1 barn
 384.401  202.956  181.299  47,2%
Einstætt foreldri
með 2 börn 
 464.102  247.379  200.468  46,7%

**   Örorkubætur ásamt meðlagsgreiðslum og mæðra-/feðralaunum.
***  Örorkubætur ásamt barnalífeyri.

Þessi samanburður sýnir glöggt að kjör öryrkja eru langt undir neysluviðmiði velferðarráðuneytisins.