Skip to main content
Frétt

Íslenska velferðarkerfið – Skerðingar á kjörum öryrkja.

By 5. október 2009No Comments
Lilja Þorgeirsdóttir framkvæmdastjóri ÖBÍ skrifar grein sem birtist íí Fréttablaðinu síðastliðinn laugardag og birtist hér í heild sinni.

Eins og alþjóð veit þá voru lög um ráðstafanir í ríkisfjármálum samþykkt á Alþingi þann 29. júní sl. Breytingarnar voru framkvæmdar til að ná fram sparnaði í ríkisfjármálum á methraða. Tveir dagar liðu frá því að lögin voru samþykkt þar til fjöldi öryrkja og ellilífeyrisþega urðu fyrir skerðingum á bótum almannatrygginga þann 1. júlí sl.

Lögin fólu m.a. í sér að tekjutengingar jukust þannig að bætur almannatrygginga skertust meira og fyrr en áður. Þá var einnig brotið blað í sögunni þegar lífeyrissjóðstekjur tóku að skerða „grunnlífeyri“ og einnig bótaflokkinn „aldurstengd örorkuuppbót“. Breytingin gat jafnframt leitt til þess að fólk missti ákveðin réttindi sem þeim fylgdu s.s. niðurgreiðslu á sjúkraþjálfun, tannlæknakostnaði, iðjuþjálfun o.fl.

ÖBÍ mótmælti harðlega að ráðist væri á almannatryggingakerfið með þessum hætti en stór hópur örorkulífeyrisþega varð fyrir talsverðum skerðingum á tekjum með nánast engum fyrirvara. Dæmi er um að skerðingarnar væru hlutfallslega meiri en hátekjuskatturinn sem lagður var á launþega með yfir 700.000 kr. í launatekjur á mánuði. Sjá umsögn ÖBÍ til nefndasvið Alþingis.  (opnast í nýjum glugga).

Það er öllum ljóst að erfiðleikar blasa við þjóðinni í kjölfar bankahrunsins og að leita þarf ýmissa leiða til að ná fram sparnaði í ríkissjóði og finna leiðir til tekjuöflunar. Forsætisráðherra tilkynnti að skera þyrfti niður í ríkisútgjöldum með því að lækka hæstu launin, setja á hátekjuskatt og endurskoða fastlaunasamninga hjá ríkisstarfsmönnum. En tekið var sérstaklega fram að ekki yrði hreyft við launum undir 400.000 kr. á mánuði. Sú ákvörðun er skiljanleg, enda hafa þeir sem eru með hærri tekjur að öllum líkindum meira svigrúm til að taka á sig þyngri byrðar en hinir. Því kom það verulega á óvart þegar örorkulífeyrisþegar urðu fyrir skerðingum á bótum þar sem flestir þeirra eru með tekjur vel undir þessum mörkum.

Skerðingin á bótum almannatrygginga hófst hjá örorkulífeyrisþegum sem búa með öðrum við tæpar 160.000 kr. í heildartekjur á mánuði fyrir skatt og hjá þeim sem búa einir hófst skerðingin við rúmar 180.000 kr. á mánuði. Í dæmum sem starfsfólk ÖBÍ reiknaði út voru skerðingar af heildartekjum öryrkja, þ.e. bætur almannatrygginga og greiðslur úr lífeyrissjóði í prósentum talið á bilinu 0,1 – 7,7%.

Þessar skerðingar koma, eins og gefur að skilja, sérstaklega illa við þennan hóp sem hefur litla sem enga möguleika á að auka tekjur sínar sökum fötlunar eða sjúkdóma. Hafa ber í huga að bætur lífeyrisþega eru framfærsla, oft á tíðum, til langs tíma og hjá stórum hópi fólks allt lífið. Þá er fólk með örorkumat að jafnaði með hærri útgjöld en aðrir vegna lyfja- og lækniskostnaðar, sjúkra- og iðjuþjálfunar o.fl. en þessi útgjöld hafa hækkað verulega á undanförnum mánuðum. Jafnframt hefur fjöldi lífeyrissjóða lækkað greiðslur til öryrkja um 7-10% í kjölfar bankahrunsins. Einnig er vert að minnast þess að meirihluti lífeyrisþega urðu fyrir allt að 10% skerðingum á bótum almannatrygginga 1. janúar sl. vegna bráðabirgðaákvæðis í lögum nr. 173/2008 um ráðstafanir í ríkisfjármálum.

Slíkar skerðingar eru ómannúðlegar í ljósi þess að það er sérstaklega mikilvægt á tímum kreppu og niðurskurðar að standa vörð um þá sem standa höllum fæti í samfélaginu og hafa lægstu tekjurnar. Langtímafátækt hefur neikvæð áhrif á heilsu fólks sem getur haft alvarlegar afleiðingar í för með sér og eykur kostnað ríkisins til lengri tíma litið. Því er það óásættanlegt að öryrkjar og ellilífeyrisþegar taki á sig hlutfallslega meiri byrðar en aðrir. „Skjaldborgin“ sem á að standa vörð um heimilin í landinu virðist ekki eiga að ná til lífeyrisþega þrátt fyrir að þeir séu, eins og aðrir, með heimili, börn á sínu framfæri og aðrar skuldbindingar eins og meginþorri landsmanna.

Starfsfólk skrifstofu Öryrkjabandalagsins fær reglulega símtöl frá öryrkjum sem eru ósáttir við sitt hlutskipti. Margir hverjir hafa búið við kröpp kjör í mörg ár og eiga því sérstaklega erfitt með að láta enda ná saman í kreppunni. Lífeyrisþegar hafa eins og aðrir orðið fyrir áföllum í bankahruninu. Margir hafa misst hluta af sínu sparifé og hlutabréf urðu að engu. Húsnæðis- og bílalán þeirra hafa einnig vaxið. Auk þess hafa margir lífeyrisþegar, eins og áður sagði, orðið fyrir talsverðum skerðingum á greiðslum úr sínum lífeyrissjóðum. Því var það ekki forsvaranlegt að skerða bætur almannatrygginga eins harkalega og gert var þann 1. júlí sl. þar sem tekjur flestra eru vel undir meðallaunum.

Þeir stjórnmálaflokkar sem nú eru við völd lýstu því yfir fyrir síðustu kosningar að þeir ætluðu að verja velferðarkerfið ef þeir næðu kjöri. Þau loforð hafa ekki staðist nema að síður sé. ÖBÍ krefst þess að stjórnvöld afturkalli þær skerðingar sem lífeyrisþegar urðu fyrir á þessu ári. Fjármálakreppan er því miður staðreynd og spara þarf í ríkisfjármálum, en það er ekki sanngjarnt að öryrkjar taki á sig hlutfallslega þyngri byrðar en aðrir, nú þegar síst skildi. Það er hvorki stjórnvöldum né þjóðinni til sóma.

Reykjavík 1. október 2009

Lilja Þorgeirsdóttir,
framkvæmdastjóri Öryrkjabandalags Íslands.