Skip to main content
Frétt

Leigjandi hjá Brynju hússjóði ÖBÍ vinnur mál gegn Reykjavíkurborg 

By 20. apríl 2015No Comments

Einstaklingur höfðaði mál til að fá Reykjavíkurborg til að hlýta tilmælum ráðuneytis og láta af reglum sem mismunuðu leigutökum.

Örorkulífeyrisþegi sem er leigjandi hjá Brynju, hússjóði Öryrkjabandalagsins, stefndi Reykjavíkurborg til að fá viðurkennt að borginni væri óheimilt að mismuna borgurum eftir búsetu. Reykjavíkurborg hefur neitað að greiða honum sérstakar húsaleigubætur vegna þess að hann leigir húsnæði hjá hússjóði Öryrkjabandalagsins en ekki hjá Félagsbústöðum eða á almennum markaði. Öryrkjabandalagið (ÖBÍ) studdi leigjandann í réttindabaráttu hans.

Allt frá árinu 2009 hefur Öryrkjabandalagið barist fyrir því að reglum Reykjavíkurborgar um sérstakar húsaleigubætur verði breytt þannig að leigjendur hjá Brynju, hússjóði ÖBÍ, eigi rétt á sérstökum húsaleigubótum. Málinu hefur meðal annars verið skotið til innanríkisráðuneytisins sem komst að þeirri niðurstöðu í nóvember 2010 að regla borgarinnar um að einungis þeir sem leigja hjá Félagsbústöðum hf. eða á almennum markaði geti átt rétt á sérstökum húsaleigubótum, sé í andstöðu við jafnræðisreglu stjórnsýsluréttar og til þess fallin að mismuna fólki. Beindi ráðuneytið þeim tilmælum til borgarinnar að breyta reglum sínum. Þrátt fyrir tilmæli ráðuneytisins og ítrekaðar áskoranir Öryrkjabandalagsins hefur borgin þráast við að breyta reglunum.

Sérstakar húsaleigubætur eru hluti af félagslegri aðstoð sveitarfélaga til þeirra sem eiga erfitt með eða eru ófærir að sjá sér fyrir húsnæði með öðrum hætti. Hússjóður Öryrkjabandalagsins á og rekur íbúðir sem leigðar eru til öryrkja sem almennt eru illa staddir fjárhagslega. Þannig má almennt gera ráð fyrir að leigjendur hjá hússjóðnum þurfi á fjárhagslegri aðstoð að halda, líkt og raunin er með umræddan leigjanda. Hann fékk sérstakar húsaleigubætur á meðan hann leigði á almennum markaði en var synjað um bæturnar eftir að hann flutti inn í leiguhúsnæði á vegum hússjóðs ÖBÍ.

Reykjavíkurborg hefur sett almenna reglu um að sumir Reykvíkingar á leigumarkaði eigi alls ekki kost á þeim fjárstuðningi sem felst í sérstökum húsaleigubótum af þeirri ástæðu einni að þeir eru leigjendur hjá hússjóði Öryrkjabandalagsins. Ákvörðunin um að synja leigjandanum í þessu máli, og öðrum sem leigja hjá Brynju, var þannig tekin án nokkurs mats á högum þeirra. ÖBÍ hefur haldið því fram í mörg ár að með þessu sé Reykjavíkurborg að mismuna íbúum sínum á grundvelli ómálefnalegra sjónarmiða. Reglan afnemi með öllu mat á högum umsækjenda og ákvörðun sé þannig tekin án tengsla við raunverulega þörf fyrir aðstoð. ÖBÍ telur að reglan fari þannig í bága við megintilgang sérstakra húsaleigubóta, þ.e. þann tilgang að hjálpa þeim sem mest þurfa á hjálp að halda.

Með dómi Héraðsdóms Reykjavíkr 17. apríl sl. var aðalkrafa  leigjandans tekin til greina og synjun borgarinnar felld úr gildi. Dómurinn leit svo á að fyrrnefnd regla Reykjavíkurborgar fæli í sé að ekki væri gert ráð fyrir sérstöku mati á aðstæðum hvers umsækjanda fyrir sig. Fyrir vikið hefði Reykjavíkurborg með ólögmætum hætti takmarkað óhóflega og með ómálefnalegum hætti skyldubundið mat sitt á aðstæðum fólks.

Um 460 einstaklingar leigja hjá Brynju, hússjóði Öryrkjabandalagsins, í Reykjavík.