Skip to main content
Frétt

LSH verið í „spennitreyju“ frá árinu 2000

By 6. nóvember 2014No Comments

Öryrkjabandalag Íslands er eitt af 47 félagasamtökum sem afhentu forseta Alþingis ályktun í gær en í henni er skorað á ríkisstjórn, fjárlaganefnd og Alþingi að gera nauðsynlegar breytingar á fjárlagafrumvarpinu til að tryggja að umhverfi sjúklinga, aðstaða starfsfólks og nema standist bæði lög og þann metnað sem íslensk þjóð vilji sýna.

Fulltrúar 47 félagasamtaka, einkum sjúklingasamtaka styrktar-og stuðningsfélaga sjúkra og samtaka aldraðra, afhenda nú fyrir hádegi forseta Alþingis ályktun.

Í ályktuninni er skorað á ríkisstjórn, fjárlaganefnd og Alþingi að gera nauðsynlegar breytingar á fjárlagafrumvarpinu til að tryggja að umhverfi sjúklinga, aðstaða starfsfólks og nema standist bæði lög og þann metnað sem íslensk þjóð vilji sýna. Niðurskurður til Landspítala í fjárlagafrumvarpi næsta árs kunni að valda ómældum kostnaði fyrir spítalann. Rekstrarfé sem þar sé gert ráð fyrir muni ekki duga til að spítalinn geti veitt þá þjónustu sem lög kveði á um. Til að Ísland geti talist velferðarríki verði heilbrigðisþjónusta landsins að standast þær kröfur sem gerðar séu til sjúkrahúsa á Norðurlöndum. 

Í ályktuninni segir jafnframt að Landspítalinn hafi frá árinu 2000 nær árlega verið í „spennitreyju við fjárlagagerð“.  Eftir hrun hafi Landspítalinn tekið á sig gríðarlega sparnað í rekstri og sparað 40 milljarða á fimm árum, eða sem nemi einu rekstrarári. „Fjárlög ársins 2014 fólu í sér nokkurn varnarsigur fyrir spítalann og þá sem þurfa á þjónustu hans að halda. Sú von um viðsnúning sem þá vaknaði mun reynast skammvinn verði Landspítalinn enn að taka á sig skerðingu áframlögum á næsta ári.“

Þá hafi tvær skýrslur embættis Landlæknis sýnt fram á afleita stöðu húsnæðismála á geðdeild og húsnæðis-og mannauðsmála á lyflækningasviði. Þá standist aðeins fjögur prósent salerna spítalans byggingareglugerð og fjórir til sex sjúklingar þurfi víða að liggja saman á stofum og deila salerni. 

Að sögn Ragnheiðar Haraldsdóttur, forstjóra Krabbameinsfélagsins, hafa félögin 47 ekki áður tekið sig saman með þessum hætti.  

Félögin sem stana að ályktuninni eru: 
ADHD samtökin
Astma- og ofnæmisfélag Íslands
Brjóstaheill-Samhjálp kvenna
CCU, Crohn´s og Colitis Ulcerosasamtökin
Einhverfusamtökin
Einstök börn
FAAS (Alzheimer)
Félag CP á Íslandi
Félag áhugafólks um Downsheilkenni
Félag eldri borgara í Reykjavík
Félag lesblindra á Íslandi
Félag lifrarsjúkra
Félag nýrnasjúkra
Geðhjálp
Geðvernd
Gigtarfélag Íslands
HIV-Ísland
Hjartaheill – Landssamtök hjartasjúklinga
Hjartavernd
Hugarafl
Hugarfar
Kraftur
Krabbameinsfélag Íslands
Landssamtökin Þroskahjálp
LaufMG félag Íslands (MyastheniaGravis)
MND félagið á Íslandi
MS-félag Íslands
Neistinn – styrktarfélag hjartveikra barna
Ný rödd 
Parkinsonsamtökin á Íslandi
Samtök lungnasjúklinga
Samtök sykursjúkra
SÍBS
Sjálfsbjörg 
Landssamband fatlaðra
SPOEX (Psoriasis)
Stómasamtökin
Styrktarfélag krabbameinssjúkra barna
Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra
Styrkur
Tourette-samtökin á Íslandi
Umhyggja – félag til stuðnings langveikum börnum
Vífill
Öryrkjabandalag Íslands