Skip to main content
Frétt

Reykjavíkurborg stefnt vegna sérstakra húsaleigubóta

By 7. mars 2014No Comments

Einstaklingur höfðar mál til að fá Reykjavíkurborg til að hlýta tilmælum ráðuneytis 

Leigjandi hjá Brynju, hússjóði Öryrkjabandalagsins (ÖBÍ), hefur stefnt Reykjavíkurborg til að fá viðurkennt að óheimilt sé að mismuna borgurum eftir búsetu. Reykjavíkurborg hefur neitað að greiða sérstakar húsaleigubætur vegna þess að hann leigir húsnæði hjá hússjóði Öryrkjabandalagsins en ekki hjá Félagsbústöðum hf. eða á almennum markaði. Öryrkjabandalagið styður leigjandann í réttindabaráttu sinni.

Barátta ÖBÍ frá 2009

Öryrkjabandalagið hefur barist fyrir því síðan 2009 að reglum borgarinnar um sérstakar húsaleigubætur verði breytt þannig að leigjendur hjá hússjóði ÖBÍ eigi rétt á sérstökum húsaleigubótum. Málinu hefur meðal annars verið skotið til innanríkisráðuneytisins sem komst að þeirri niðurstöðu í nóvember 2010 að regla borgarinnar um að einungis þeir sem leigja hjá Félagsbústöðum hf. eða á almennum markaði geti átt rétt á sérstökum húsaleigubótum, sé í andstöðu jafnræðisreglu stjórnsýsluréttar og til þess fallin að mismuna. Beindi ráðuneytið þeim tilmælum til borgarinnar að breyta reglum sínum. Þrátt fyrir tilmæli ráðuneytisins og ítrekaðar áskoranir Öryrkjabandalagsins hefur borgin þráast við að breyta reglunum.

Sérstakar húsaleigubætur ætlaðar þeim sem eru illa staddir fjáhagslegaEllen Calmon, framkvæmdastjóri ADHD samtakanna

Sérstakar húsaleigubætur eru hluti af félagslegri aðstoð sveitarfélaga til þeirra sem eiga erfitt með eða eru ófærir að sjá sér fyrir húsnæði með öðrum hætti. Hússjóður Öryrkjabandalagsins á og rekur íbúðir sem leigðar eru til öryrkja sem almennt eru illa staddir fjárhagslega. Þannig má almennt gera ráð fyrir að leigjendur hjá hússjóðnum þurfi á fjárhagslegri aðstoð að halda, líkt og raunin er í þessu tilviki. Leigjandinn fékk sérstakar húsaleigubætur á meðan hann leigði á almennum markaði en var synjað um bæturnar eftir að hann flutti inn í leiguhúsnæði á vegum hússjóðs ÖBÍ. Við þetta er ekki hægt að una.

Reykjavíkurborg brýtur 65. gr. stjórnarskrárinnar

Með almennri reglu um að sumir Reykvíkingar á leigumarkaði eigi alls ekki kost á fjárstuðningi af þeirri ástæðu að þeir eru leigjendur hjá hússjóði Öryrkjabandalagsins, án alls frekara mats á högum þeirra, er borgin að mismuna íbúum sínum. Sú mismunun er ólögmæt enda verður ekki séð að reglan geti grundvallast á málefnalegum sjónarmiðum. Reglan fer beinlínis í bága við tilgang sérstakra húsaleigubóta, þ.e. að hjálpa þeim sem mest þurfa á hjálp að halda. Brýtur þessi regla um mismunun eftir búsetu þannig í bága við 65. gr. stjórnarskrárinnar nr. 33/1944, 11. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 sem og ólögfesta jafnræðisreglu stjórnsýsluréttar og sveitastjórnarréttar.

Rök Reykjavíkurborgar

Rök Reykjavíkurborgar fyrir því að hafna umsóknum þeirra sem leigja hjá hússjóði Öryrkjabandalagsins eru þau að í sumum tilfellum sé leiga á húsnæði í eigu félags- og líknarsamtaka töluvert hagkvæmari og ódýrari en leiga á almennum markaði. Sú fullyrðing er algerlega ósönnuð enda verður ekki séð að Reykjavíkurborg hafi rannsakað þessa forsendu áður en reglan var sett. Þá er ekki ljóst hvaða húsnæði telst vera á „almennum markaði“. Ennfremur verður að benda á að tekju- og eignaviðmið fyrir umsækjendur um leiguíbúð hjá hússjóði ÖBÍ eru þau sömu og velferðarráðuneytið miðar við vegna leigu á félagslegum íbúðum. Allir sjá að þessi röksemdafærsla fær ekki staðist heldur hlýtur heildarmat á aðstæðum umsækjenda og á raunverulegri þörf þeirra að ráða því hverjir eiga rétt á sérstökum húsaleigubótum.