Skip to main content
Frétt

TR sendir út kröfuyfirlit

By 12. janúar 2009No Comments
Í vikunni sem leið sendi Tryggingastofnun ríkisins út bréf til lífeyrisþega ásamt kröfuyfirlit sem nú eru að berast inn um lúgur lífeyrisþega.

Á kröfuyfirlitinu er að finna upplýsingar um skuldastöðu hvers og eins. Bæði eru birtar upplýsingar um gjaldfallnar kröfur sem ekki hefur verið samið um endurgeiðslu á og kröfur sem búið er að semja um. Ef vitað er um ógjaldfallnar kröfur sem koma til innheimtu síðar á árinu eru þær einnig birtar.

Ýmsar leiðir eru til að endurgreiða of háar bætur og getur stofnunin meðal annars samið um endurgreiðslur með samningum sem eru sniðnir að greiðslugetu hvers og eins.
 
Möguleiki á lengri greiðsludreifingu
Í bréfi sem fylgir kröfuyfirlitinu er sérstaklega tekið fram að ef aðstæður hafa breyst verulega vegna breyttra aðstæðna í efnahagslífinu sé möguleiki á lengri greiðsludreifingu, en rök þurfi að fylgja slíkri umsókn. Almenna reglan er sú að tekin er 20% af tekjutengdum bótum. Ef samið er um lægri greiðslu getur hún lægst orðið 3.000 kr. á  mánuði.
TR hefur heimild til að fella niður kröfur að hluta eða öllu leyti ef sérstaklega stendur á og að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Umsóknir um niðurfellingar verða að vera skriflegar og vel rökstuddar.
 
Hvernig myndast ofgreiðslur?
Ástæða fyrir ofgreiðslum hjá Tryggingastofnun er oftast sú að bótaþegi hefur ekki með formlegum hætti (með útfyllingu eyðublaðs(a) þar um) látið vita um breytingar á aðstæðum sem eru forsenda greiðslna eða hafa áhrif á fjárhæð þeirra. Þetta geta verið tekjuupplýsingar, breytt hjúskaparstaða, flutningur barna milli foreldra og fleira sem þessu valda. Nánar á heimasíðu TR, tr.is