Hvert á að leita?

Hér eru upplýsingar um hvert á að leita vegna margskonar þjónustu og réttinda sem tengjast öryrkjum og fötluðu fólki. Málaflokkurinn er flókinn og þarf að skoða hvert mál fyrir sig. 

Slys, veikindi og örorka

Við slys eða veikindi kemur þjónusta Sjúkratrygginga Íslands til með að bæta ýmsan kostnað. Jafnframt eiga flestir rétt hjá sínu stéttarfélagi. Aðstoð læknis þarf til að sækja um örorkumat komi til þess. Einnig þarf að kanna og sækja um hjá Tryggingastofnum og lífeyrissjóði með örorkustyrk, endurhæfingar-/örorkulífeyri, makalífeyri, barnalífeyri, umönnunarbætur og aðra greiðsluþátttöku.

Þjónusta sveitarfélaga

Í dag er þjónusta við fatlað fólk að stærstum hluta hjá sveitarfélögum má þar nefna liði eins og fjárhags- og húsnæðisaðstoð, notendastýrða persónulega aðstoð (NPA), aksturþjónust og fleira.

Samgöngur

Til að auðvelda fötluðu fólki að komast leiðar sinnar er þessi aðstoð í boði meðal annars.

Umönnun

Þegar barn eða maki er langtíma veikt er í sumum tilfellum hægt að sækja um umönnunabætur vegna vinnu aðstandenda við að hjúkra þeim veika í heimahúsi.

Heimahjúkrun og þjónusta

Heimaþjónusta er veitt af sveitarfélögum og í flestum tilfellum er heimahjúkrun á vegum heilsugæslunnar. Þess utan eru fyrirtæki sem veita sambærilega þjónustu.

  • Heimaþjónusta sveitarfélaga, skoðaðu kortið til að finna þjónustu þíns sveitarfélags.
  • Heimahjúkrun, heilsugæslustöðvar um allt land.
  • Vinun, sveigjanleg heimaþjónusta og heimahjúkrun.
  • Sinnum, alhliða velferðarþjónusta einstaklinga.
  • Ylfa, sveigjanlega notendastýrð persónulega aðstoð og þjónusta fyrir fatlað fólk og fjölskyldur þeirra.
  • Öryggismiðstöðin, heimaþjónusta fyrir aldraða, fatlaða og sjúka.

Lyfjamál

Greiðsluþátttökukerfið vegna lyfjakaupa byggir á þrepaskiptri greiðsluþátttöku þar sem hver greiðir hlutfallslega minna eftir því sem lyfjakostnaður hans eykst innan tólf mánaða tímabils.

Hjálpartæki 

Hjálpartæki og búnaður er nauðsynlegur mörgu fötluðu fólki.

Þjálfun

Á vef Sjúkratrygginga Íslands eru upplýsingar um þjálfun, endurgreiðslur og hvernig sótt er um. 

Aðrar upplýsingar

Á undirsíðum hægra megin á þessari síðu má finna margt um eftirfarandi mál:


Ítarefni: