Skip to main content
Umsögn

Náms- og starfsendurhæfing

By 29. september 2015No Comments
Við veikindi eða slys breytist oft starfsvettvangur og starfsgeta fólks og leita þarf nýrra leiða í verkþjálfun, náms- eða starfsendurhæfingu.
 • Hringsjá náms- og starfsendurhæfing fyrir fólk sem vill komast aftur út á vinnumarkaðinn eftir hlé vegna sjúkdóma, slysa eða annarra áfalla.
 • Fjölmennt miðstöð símenntunar fyrir fatlaða 20 ára og eldri.
 • Kvasir samtök fræðslu og símenntunarstöðva um allt land.

Verkþjálfun

 • Hlutverk – samtök um vinnu og verkþjálfun hefur innan sinna vébanda félög sem sinna fjölbreytilegri starfsþjálfun.
 • Múlalundur – vinnustofa SÍBS er vinnustaður fyrir fólk með skerta starfsorku.
 • Starfsendurhæfing á Reykjalundi, markmiðið að bjóða upp á atvinnutengda endurhæfingu fyrir fólk með skerta starfsgetu vegna heilsubrests. 
 • Virk -starfsendurhæfing hefur það að markmiði að draga úr líkum á að einstaklingur hverfi af vinnumarkaði vegna varanlegrar örorku.
 • Janus endurhæfing – starfs- og atvinnuendurhæfing til að koma fólki aftur á vinnumarkaðinn og fyrirbyggja varanlega örorku.

Stuðningur, ráðgjöf og eftirfylgni

 • Hugarafl ráðgjöf og eftirfylgd til fólks með geðræn vandamál og aðstandenda þeirra. 
 • Klúbburinn Geysir er fyrir einstaklinga sem hafa átt eða eiga við geðræn veikindi að stríða til að ná fótfestu í lífi og starfi.
 • Ljósið endurhæfingar- og stuðningsmiðstöð fólks sem hefur fengið krabbamein og aðstandendur þeirra.

 Menntun og atvinna

Til að leita leiða til að byggja upp nýjan vettvang eftir áföll er gott að geta leitað sér upplýsinga á meðfylgjandi vefum: