Skip to main content

Orðræða

Fordómum er viðhaldið með endurtekinni (neikvæðri) orðræðu um fatlað fólk og sú orðræða erfist kynslóð fram af kynslóð með neikvæðu tungutaki og ímyndum.

Kristjana Jokumsen og Rannveig Traustadóttir, 2014

Fyrir fatlaðan einstakling er lífið með fötluninni normið. Það er jafn eðlilegt líf fyrir þann einstakling og líf einhvers sem er ófatlaður. Samfélag án fötlunar væri beinlínis óeðlilegt. Mismunandi líkamlegt eða andlegt atgervi er eðlilegur hluti af mannlegum margbreytileika. Fötlun er enginn mælikvarði á hvort lífið sé þess virði. Lífshamingjan felst ekki í færni. Tilvist fatlaðs fólks er ekki til að kenna ófötluðu fólki þakklæti eða vera því hvatning. Áætlað er að 15% mannkyns sé fatlað fólk.

Orðskýringar

Ableismi

Ableismi eru kerfisbundnir fordómar og mismunun gagnvart fötluðu fólki. Rasismi er sambærilegur gagnvart hörundslit og sexismi gagnvart kyni. Ableismi er hugmyndakerfi sem er svo inngróið í samfélaginu að það hefur litað allt í menningu okkar s.s. lagasetningu og þjónustukerfi. Ekki hefur tekist að finna íslenskt orð sem þykir ná sömu merkingu og orðið ableismi.

Grunnhugmynd ableisma er að fötlun sé slæm og betra sé að vera ófötluð/ófatlaður. Litið er á fötlun sem galla en ekki sem hluta eðlilegrar birtingarmyndar mannlegs fjölbreytileika. Ekki er litið á fatlað fólk sem hluta af samfélaginu og gert er ráð fyrir að þau sem eru fötluð geti minna en hin ófötluðu. Fatlað fólk sést mjög sjaldan t.d. í auglýsingum og kvikmyndum, hvað þá sem kynverur. Skortur á aðgengi að húsnæði, menntun og vinnumarkaðnum og fósturskimanir eru dæmi um birtingarmyndir ableisma.

Margþætt mismunun

Margþætt mismunun verður þegar ableismi skarast við rasisma, sexisma, hinseginhatur og flóttamannastöðu, svo dæmi séu tekin. Manneskja er aldrei bara eitthvað eitt, fólk er með mismunandi húðlit, kynvitund, kynhneigð, fatlað/ófatlað, sem dæmi. Manneskja sem er fötluð, hinsegin og með dökka húð upplifir t.d. margþætta mismunun.

Öráreitni

Öráreitni er ein birtingarmynd ableisma og er áreitni sem fatlað fólk upplifir í sínum hversdagsleika, í orðum eða annarri framkomu fólks, sem felur í sér neikvæð skilaboð. Ef litið er á hvert atvik fyrir sig, virðist það vera smávægilegt (ör-/micro-) en þegar einstaklingur upplifir slíkt endurtekið og jafnvel oft á dag, þá hefur það mikil áhrif á andlega líðan.

Dæmi um öráreitni er að talað er við fatlað fólk eins og börn, gláp og meðaumkun. Mjög algengt er að þegar fatlað fólk greinir frá öráreitni, þá er gert lítið úr upplifuninni (s.s. „Þetta var nú ekki illa meint“). Það má líkja öráreitni við að ef potað er í manneskju einu sinni, getur hún leitt það hjá sér en ef potað er margoft og jafnvel daglega, verður upplifunin mjög sterk, óþolandi og erfið.

Samningur SÞ um réttindi fatlaðs fólks

Íslenska ríkið hefur fullgilt Samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Markmið samningsins er „…að efla, verja og tryggja að allt fatlað fólk njóti til fulls og til jafns við aðra allra mannréttinda og grundvallarfrelsis og að efla virðingu fyrir eðlislægri reisn þess. Til fatlaðs fólks teljast m.a. þau sem eru með langvarandi líkamlega, andlega eða vitsmunalega skerðingu eða skerta skynjun og sem verða fyrir ýmiss konar hindrunum sem geta komið í veg fyrir fulla og árangursríka samfélagsþátttöku til jafns við aðra.“ Vert er að benda á að í samningnum er áhersla á að það eru ytri hindranir sem koma í veg fyrir fulla samfélagsþátttöku fatlaðs fólks.

Öryrkjar vs flóttafólk

Af og til heyrast þær raddir, einnig meðal stjórnmálafólks, að við sem þjóð eigum fyrst að bæta aðstæður okkar fólks áður en við hjálpum öðrum og eru bág kjör öryrkja gjarnan nefnd í því samhengi. Þarna er verið að stilla upp tveimur hópum sem þurfa á aðstoð að halda gegn hvor öðrum. Ýjað er að því að þeir fjármunir sem fara í móttöku flóttafólks séu ástæðan fyrir fátækt meðal öryrkja. Ef sú væri raunin, þá hefðu öryrkjar búið við mun betri lífskjör áður en móttaka flóttamanna hófst en því fer víðs fjarri. Ekkert orsakasamband er þarna á milli og ríkið getur gert hvort tveggja, tekið á móti stríðshrjáðu fólki á flótta og bætt kjör öryrkja ef pólitískur vilji væri fyrir hendi.

Fatlað fólk kærir sig ekki um að mannréttindabrot gagnvart þeim sé notað sem afsökun fyrir þá sem eru andvíg móttöku flóttafólks. Það fólk innan stjórnmálanna sem lýsir þessari skoðun hefur enda ekki sýnt vilja til að bæta kjör öryrkja.

Orðalag sem ÖBÍ notar

  • Fatlað fólk
  • Hreyfihamlað fólk
  • Blint og sjónskert fólk
  • Heyrnarlaust og heyrnarskert fólk
  • Fólk með þroskahömlun
  • Fólk með geðraskanir

Dæmi um óæskilega orðræðu

„Að láta ekki fötlunina stöðva sig“ og „þrátt fyrir fötlun…“

Þetta orðalag felur í sér hvers er vænst, þ.e., að ef þú ert fötluð/fatlaður, þá hlýtur þú bara að gefast upp af því allt er svo erfitt. Þú ert fórnarlamb örlaganna og þess vegna algjör hetja ef þú gerir jafnvel hversdagslega hluti s.s. að sinna áhugamálum, stunda vinnu, keyra bíl og setja á þig augnskugga. Þetta viðhorf er beinlínis rangt. Fatlað fólk er venjulegt fólk, hvorki fórnarlömb né hetjur. Vissulega geta verið hindranir í veginum en þær eru sjaldnast fötlunin, heldur fordómar, slæmt aðgengi og skortur á aðstoð, svo eitthvað sé nefnt. Réttara væri því að segja að einhver láti ekki skilningsleysi samfélagsins stoppa sig.

„Fæðingargalli/litningagalli“

Þetta orðalag á rætur í ableisma. Litið er á fötlun sem galla en ekki sem hluta eðlilegrar birtingarmyndar mannlegs fjölbreytileika. Börn fæðast allskonar, líka fötluð. Það er eðlilegt, því þannig er náttúran. Þannig er lífið. Öll börn eru fullkomin nákvæmlega eins og þau eru. Ekkert barn fæðist gallað. Skárra væri að nefna beint s.s. „skarð í vör“ eða „Downs heilkenni“.

„Að vera bundinn hjólastól“

Að vera „bundinn hjólastól“ er vissulega notað í óeiginlegri merkingu, þ.e. að viðkomandi getur ekki án stólsins verið. Að vera bundinn eða háður einhverju telst þó vera neikvætt og því er fatlað fólk almennt ekki sátt við þetta orðalag. Að einhver „noti hjólastól“ er hlutlaust orðalag og því betra.

„Nemendur með sérþarfir“

Við höfum flestöll sömu grunnþarfir alla ævi, þörfnumst öryggis, viðurkenningar, tækifæra til að þroska hæfileika okkar o.s.frv. Hins vegar þarf mismunandi aðferðir til að mæta þessum þörfum t.d. í skólanum og á vinnumarkaði, því við erum ekki öll eins. Skólanum ber að mæta hverjum nemanda á einstaklingsgrunni, burtséð frá fötlun. Bráðger börn þurfa t.d. annað námsefni en flestir jafnaldrar þeirra, samt er ekki rætt um þau sem nemendur með sérþarfir. Margbreytileikinn er hin eðlilega birtingarmynd þess að við erum manneskjur. Sérþarfir eru því í raun ekki til. Þetta orðalag í opinberum gögnum er dæmi um ableisma.
Nær væri að tala um aðferðir eða getu skólakerfisins til að mæta þörfum fatlaðra nemenda.

„Okkar minnstu bræður og systur“ og „þau sem minna mega sín“

Þetta orðalag er hluti af meðaumkunaröráreitni og gerir lítið úr fötluðu fólki. Orðalagið vísar til þess að veik staða fatlaðs fólks í samfélaginu orsakist af andlegu eða líkamlegu atgervi þessa hóps. Vissulega er fatlað fólk oft í veikri stöðu í samfélaginu en það er ekki vegna áskapaðra þátta, heldur jaðarsetningar samfélagsins. Margt fatlað fólk býr t.d. við fátækt sem leiðir til versnandi andlegrar og líkamlegrar heilsu sökum þess að þetta fólk hefur ekki ráð á læknisþjónustu eða að leysa út lyf þegar velja þarf á milli þess og að kaupa mat. Fyrir utan þau slæmu áhrif á andlega heilsu sem hin félagslega einangrun sem fylgir fátæktinni hefur. Fólk hefur jafnvel ekki efni á að fara á kaffihús, hvað þá aðrar skemmtanir eða ferðalög. Fátækt meðal öryrkja orsakast af pólitískum ákvörðunum. Örorkulífeyrisgreiðslur eru mjög lágar og miklar skerðingar í kerfinu. Annað dæmi er að fatlað fólk sem hefur þörf fyrir aðstoð í daglegu lífi hefur búið við valdaleysi í eigin lífi. Stofnanir s.s. sambýli eru dæmi um það, þar sem íbúarnir þurfa að fylgja reglum stofnunarinnar. Barist hefur verið fyrir því að fatlað fólk fái að ráða með hverjum það býr, hver aðstoðar það og hvernig það hagar sínu daglega líf, rétt eins og ófatlað fólk telur sjálfsagt í sínu lífi. NPA, notendastýrð persónuleg aðstoð, er dæmi um það þegar fatlaður einstaklingur ræður til sín aðstoðarfólk og stjórnar sínu lífi eftir eigin höfði.