Skip to main content

Foreldra- og styrktarfélag heyrnardaufra

FSFH vinnur að þessu markmiðum með því að:

  • halda uppi fræðslustarfsemi meðal foreldra heyrnardaufra barna, auka sem mest kynni þeirra á milli og samstarf í þágu heyrnardaufra.
  • láta sig varða starfsemi menntastofnana þeirra er heyrnardaufir stunda nám við, styðja þær og styrkja eftir föngum.
  • standa vörð um réttindi heyrnardaufra til náms,
    vals á námsbrautum og lífsstarfi.
  • stuðla að jafnrétti og betra aðgengi heyrnardaufra að upplýsingum og gera mögulega þátttöku þeirra í tómstunda- og menningarlífi.
  • greiða fyrir heyrnardaufu fólki á hvern þann hátt annan sem unnt er.
  • styrkja og greiða götu þeirra sem mennta sig í þágu heyrnardaufra.

Vefsíða

fsfh.is