Skip to main content
Frétt

Óskaskrín afhent á samstöðufundi

By 7. desember 2016No Comments

Öryrkjabandalag Íslands bauð til samstöðufundar við Alþingishúsið kl. 13 í dag að frumkvæði málefnahóps ÖBÍ um kjaramál. Þar voru þingmönnum afhent skrín með óskum frá málefnahópum ÖBÍ um hvað leggja ætti áherslu á við gerð fjárlaga fyrir árið 2017. Þingmenn úr öllum flokkum tóku á móti óskaskrínunum og ræddu við þátttakendur á samstöðufundinum.

Í óskaskríni hvers þingmanns var ein ósk frá hverjum af málefnahópunum fimm sem eru:

 • Málefnahópur um aðgengi
 • Málefnahópur um atvinnu- og menntamál
 • Málefnahópur um heilbrigðismál
 • Málefnahópur um kjaramál
 • Málefnahópur um sjálfstætt líf

Hver málefnahópur lagði fram þrjár óskir til þingmanna.

Aðgengi:

 • Ég óska þess að virkt eftirlit verði með aðgengi að mannvirkjum.
 • Ég óska þess að skylt verði að texta allt íslenskt sjónvarpsefni.
 • Ég óska þess að tryggt verði að fatlað fólk geti farið allra sinna ferða hindrunarlaust.

Atvinnu- og menntamál:

 • Ég óska þess að fatlað fólk fái viðeigandi stuðning og hafi jöfn tækifæri á við aðra innan skólakerfisins.
 • Ég óska þess að fatlað fólk og fólk með skerta starfsgetu hafi sömu tækifæri og aðrir á vinnumarkaði.
 • Ég óska þess að fatlað fólk geti stundað það nám sem það kýs, á eigin forsendum.

Heilbrigðismál:

 • Ég óska þess að heilbrigðisþjónusta á Íslandi verði endurgjaldslaus og aðgengileg fyrir alla.
 • Ég óska þess að hver og einn langveikur einstaklingur og allt fólk með skerta starfsgetu hafi sinn eigin heimilislækni til að auka yfirsýn og bæta utanumhald.
 • Ég óska þess að litið verði á hjálpartæki sem sjálfsagðan hlut, hvort sem er á heimili, á vinnustað eða úti í samfélaginu.

Kjaramál:

 • Ég óska þess að óskertur örorkulífeyrir almannatrygginga verði að lágmarki 390 þús. kr. á mánuði frá 1. janúar 2017, þannig að ég eigi möguleika á að lifa mannsæmandi lífi.
 • Ég óska þess að tekjur undir 310 þús. kr. á  mánuði verði ekki skattlagðar, þannig að ég geti mögulega átt fyrir helstu nauðsynjum.
 • Ég óska þess að „krónu á móti krónu“ skerðing verði afnumin þannig að ég njóti ávinnings af öðrum tekjum.

Sjálfstætt líf:

 • Ég óska þess að notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA) verði lögfest án tafar.
 • Ég óska þess að samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (SRFF) verði lögfestur án tafar.
 • Ég óska þess að félagslega túlkunarsjóðnum verði tryggt fjármagn til þess að fólk, sem þarf á táknmálstúlkun að halda, geti notið réttar síns til samfélagsþátttöku til jafns við aðra.