Skip to main content
Frétt

Alþýðufylkingin svarar spurningum ÖBÍ

By 19. október 2016No Comments

Allir flokkar sem bjóða fram í Alþingiskosningunum 29. október næstkomandi fengu spurningalista senda á dögunum frá ÖBÍ sem inniheldur spurningar um stefnu flokkanna. Þær eru til viðbótar því sem spurt var um á opnum fundi ÖBÍ með frambjóðendum 8. október síðastliðinn. Spurt var nánar um heilbrigðismál, aðgengi og kjaramál. Alþýðufylkingin er annað framboðið sem sent hefur svör við þessum spurningum ÖBÍ.

Viðbótarspurningar frá málefnahópum ÖBÍ:

Kjaramál

Spurning 1:

Barnlaus einstaklingur þarf að minnsta kosti 390.250 kr. á mánuði fyrir skatt, m.v. framfærsluviðmið Umboðsmanns skuldara að viðbættum húsnæðiskostnaði, sbr. tafla 1. Viðmið þetta er ætlað til styttri tíma heldur en viðmið ýmissa annarra t.d. dæmigerð viðmið velferðarráðuneytisins. Örorkulífeyrisþega sem fær óskertan lífeyri almanna- trygginga vantar 177.214 fyrir skatt á mánuði til að ná þessu viðmiði. Ætlar þitt framboð að hækka örorkulífeyri almannatrygginga þannig að örorkulífeyris- þegar verði ekki með lægri tekjur en 390.250 kr. krónur á mánuði í janúar 2017? Ef já, hvernig yrði hækkunin útfærð, hvenær kæmi hún til framkvæmdar?

Tafla 1. Framfærsluviðmið Umboðsmanns skuldara

Mánaðarleg útgjöld

134.108

Húsnæðiskostnaður*

157.500

Ýmis kostnaður

5.000

Samtals

296.608

Tekjur fyrir skatt (án frádráttar iðgjalds)

390.250

Ráðstöfunartekjur af 390.250 kr. á mán.

296.608

*Inn í upphæðinni fyrir húsnæðiskostnað er einnig rafmagn og hiti og ýmis gjöld s.s. fasteignagjöld og tryggingar aðrar en bílatryggingar.

Svar Alþýðufylkingarinnar:

Alþýðufylkingin stefnir að því að samræma lífeyristryggingu þeirra sem ekki geta unnið fyrir sér, hvort sem ástæðan er örorka, elli, atvinnuleysi, veikindi eða annað. Þannig að öllum verði tryggður mannsæmandi lífeyrir þar sem jafnt gengur yfir alla.

Mikilvægt er að þetta komi til framkvæmda strax að hækka hækka lífeyrinn í a.m.k. 400.000,- kr. svo hægt verði að tala um „.mannsæmandi laun“. Gera verður raunsanna könnun á eðlilegri framfærslu og tryggja að húsnæðiskostnaður verði aldrei meiri en u.þ.b. 20% af innkomu og á það við allt launafólk.

Spurning 2:

Eitt af einkennum almannatrygginga á Íslandi eru miklar tekjutengingar við allar aðrar tekjur. Lífeyrisþegar upplifa því mikla ósanngirni gagnvart þeirri viðleitni sinni að afla viðbótartekna og að kerfið sé fjandsamlegt gagnvart atvinnuþátttöku þeirra og/eða sparnaði. Örorkulífeyrisþegar geta verið í þeirri stöðu að tekjur allt að rúmum 44 þús. krónu á mánuði annars staðar frá bæta engu við ráðstöfunartekjurnar þar sem greiðslur frá TR lækka um sömu upphæð. Hvað ætlar þitt framboð að gera til að draga úr og/eða afnema tekjutengingar í almannatryggingakerfinu (s.s. að hækka frítekjumörk, lækka skerðingarhlutfall, afnema krónu á móti krónu skerðingar, o.fl. )? Hvernig yrði það útfært og hvenær á kjörtímabilinu kæmi það til framkvæmda?

Svar Alþýðufylkingarinnar: 

Byrja verður á því að aftengja lög um félagslega aðstoð eða það sem kallað er „framfærsluuppbót“ við lög um almannatryggingar og fella þá það sem nú er greitt sem slíkt inn í grunnlífeyrinn.

Lífeyrir byrjaði ekki að skerðast fyrr en heildar innkoma væri orðin sem svaraði einni og hálfri innkomu og þá í ásættanlegu hlutfalli. Eðlilegt væri að helmingur lífeyrisins væri einskona grunnlífeyrir sem ekki skertist fyrr en aðrar tekjur væru orðnar töluverðar.

Það er mikilvægt að fólk þori að fara út á vinnumarkað og þurfi ekki að óttast að hafa ekkert ef vinnan bregst, hvort heldur er vegna orkuleysis, atvinnuleysis eða annarra orsaka.

Spurning 3:

Fram til 1.1. 1988 var ekki greiddur skattur (tekjuskattur og útsvar) af örorkulífeyri almannatrygginga , þar sem persónuafsláttur var hærri. Örorkulífeyrisþegi með heimilisuppbót fékk 25% af persónuafslætti til að ráðstafa upp í aðrar tekjur eða fékk persónuafsláttinn greiddan út. Árið 2016  eru örorkulífeyrisþegar að greiða 37,13% skatt  (tekjuskatt og útsvar) af mánaðatekjum umfram tæp 140.000 kr.[1] á mánuði. Kjarahópurinn leggur til að tekjur undir 310.402 kr. verði ekki skattlagðar, og er hér miðað er við uppreiknaðan persónuafslátt frá 1988. Hefur þitt framboð á stefnuskránni að uppreikna  persónuafsláttinn frá 1988 til dagsins í dag og leiðrétta hann? Ef já, hvernig yrði það útfært og hvenær á kjörtímabilinu kæmi það til framkvæmda?

Svar Alþýðufylkingarinnar: 

Eðlilegast væri að frítekjumark miðaðist við að allir héldu eftir a.m.k. því sem reiknaðist eðlilegur framfærslukostnaður ásamt húsnæðiskostnaði.

 

Heilbrigðismál 

Spurning 1:

Munið þið beita ykkur fyrir eflingu heilsugæslunnar? Já, hvenær, hvernig, í hvaða skrefum? Nei, af hverju ekki?

Spurning 2: 

Munið þið beita ykkur fyrir því að lækka kostnað vegna nauðsynlegra hjálpartækja og sjúkra, iðju-, og talþjálfunar? Já, hvenær, hvernig, í hvaða skrefum? Nei, af hverju ekki?

Svar Alþýðufylkingarinnar við spurningu 1 og 2 um heilbrigðismál: 

Endurreisn heilbrigðiskerfisins hefur algeran forgang hjá Alþýðufylkingunni. Alþýðufylkingin vill stofna breiðan starfshóp stjórnmálaflokka, hagsmunasamtaka og fræðimanna sem vilja félagslegt heilbrigðiskerfi, sem muni móta tillögur um endurreisn kerfis sem þjónar öllum landsmönnum án endurgjalds.

Sama gildir um hjálpartæki, sem og persónulega aðstoð, enda ekki hægt að tala um jafna stöðu þegnanna á þess.

Aðgengismál 

Spurning 1:

Munið þið beita ykkur fyrir því að breyta 30.gr fjölmiðlalaga nr. 38/2011 þannig að allt íslenskt sjónvarpsefni verði sent út textað svo hægt sé að kalla fram á síðu 888? Já, þá hvenær? Nei, af hverju ekki?

Svar Alþýðufylkingarinnar: 

Mikilvægt er að hefja strax undirbúning að því og að ríkið veiti þann styrk sem þarf, sem og að táknmálstúlka sem mest, en til þess þarf að stórauka nám í táknmálstúlkun og hækka laun túlkanna og bæta vinnuaðtöðu þeirra.

Spurning 2: 

Ekkert eftirlit er með því að aðgengiskröfur séu uppfylltar eftir lokaúttekt á mannvirkjum. Munið þið beita ykkur fyrir því að sett verði á fót aðgengiseftirlit með viðurlögum sem slökkvilið myndi sinna samhliða eldvarnareftirliti? Já, þá hvenær? Nei, af hverju ekki?

Svar Alþýðufylkingarinnar: 

Efla verður Mannvirkjastofnun og stórauka samvinnu við eldvarnareftirlitið, en einnig verður að setja inn viðurlög í lög um mannvirki ef aðgengi er ábótavant.

Spurning 3: 

Hversu margar kosningaskrifstofur rekur flokkurinn fyrir alþingiskosningarnar? Eru þær fyllilega aðgengilegar fyrir fatlað fólk, s.s. P-merkt bílastæði, lágir þröskuldar, salerni, rampar, o.s.frv.?

Svar Alþýðufylkingarinnar: 

Flokkurinn er lítill og fjárvana og er því á götunni. Fundað er á ýmsum stöðum en ávallt reynt að tryggja sem best aðgengi.

Spurning 4: 

Úttekt hefur verið gerð á heimasíðu flokksins m.t.t. aðgengis fyrir blinda, sjónskerta og hreyfihamlaða. Heimasíðan féll í þeirri úttekt og áskorun um að bæta aðgengi að heimasíðunni hefur ekki verið tekið. Stendur til að aðgengisbæta heimasíðuna fyrir alþingiskosningar? Nei, af hverju ekki?

Svar Alþýðufylkingarinnar: 

Sjá fyrra svar. Vefur Alþýðufylkingarinnar.