Skip to main content
Frétt

Kópavogsbær hækkar leigu félagslegra íbúða

By 17. mars 2020No Comments
Samkvæmt frétt á heimasíðu Kópavogs er gert ráð fyrir að leiga hækki hjá lægstu tekjuhópunum um rúmlega 6%. Bæjarstjórn Kópavogs samþykkti breytingarnar einróma á fundi 10. mars s.l. en þær eru afrakstur vinnu nefndar sem falið var að endurskoða fyrirkomulag félagslegs húsnæðis á vegum Kópavogsbæjar.

Eftir breytinguna verður fast verð á hverja íbúð 47.000 kr. á mánuði auk þess sem hver fermetri íbúðar er verðlagður á 1.170 kr. Þá verður sú breyting  frá og með 1. apríl að leigjendur í félagslegu leiguhúsnæði í Kópavogi eiga rétt á að sækja um sérstakan húsnæðisstuðning. Á heimasíðu bæjarins segir að þetta sé liður í því að samræma leiguverð og beina stuðningi bæjarins frekar til tekjulægri leigjenda.

Sjá frekar hér

Markmið breytinganna samkvæmt frétt bæjarins er að rekstur félagslega húsnæðiskerfisins, þjónusta við leigjendur og viðhald íbúða verði skilvirkara og marvissara.

Kópavogsbær mun hafa  samband við alla leigjendur varðandi breytingar og uppfærslu á leigusamningum á næstu vikum.  Jafnframt verða þeir leigjendur sem óska eftir því að flytja í minni íbúðir vegna áhrifa breytinga á leiguverði hafðir í forgang þegar kemur að flutningi milli íbúða.

Um Um 420 íbúðir eru í útleigu hjá Kópavogsbæ í félagslega húsnæðiskerfinu. Íbúðir hafa verið  verðlagðar með mismunandi hætti eftir því hvenær leigusamningur var gerður. Með breytingunni er tryggt að leigjendur greiði sömu leigu fyrir sambærilegar eignir. Við útreikninga verður notast við birt flatarmál íbúða samkvæmt fasteignaskrá Þjóðskrár Íslands.

Vegna tilkomu sérstaks húsnæðisstuðnings mun greiðslubyrði vegna húsaleigu hjá lægsta tekjuhópnum að jafnaði lækka.   Greiðslubyrði leigutaka mun að jafnaði hækka um 6,8% en hækkunin kemur helst fram hjá þeim sem höfðu áður lága hlutfallslega greiðslubyrði og   háar skattskyldar tekjur.  Mjög lítil breyting mun eiga sér stað fyrir tekjuhópa sem hafa tekjur upp að 400.000 kr. á mánuði.

Sérstakur húsnæðisstuðningur er fjárstuðningur til greiðslu húsaleigu umfram húsnæðisbætur, að uppfylltum almennum skilyrðum skv. lögum um húsnæðisbætur nr. 75/2016 og skv. reglum Kópavogsbæjar um sérstakan húsnæðisstuðning.  Sækja verður um sérstakan húsnæðisstuðning á www.husbot.is.