Skip to main content
Frétt

SÍ styrkir hjálpartæki fyrir börn með 2 heimili

By 31. maí 2021No Comments
Heilbrigðisráðherra skipaði starfshóp 14. júní 2018 sem athuga skyldi fyrirkomulag varðandi hjálpartæki hér á landi. Hópnum var falið að skoða fyrirkomulagið í heild með tilliti til samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks sem fullgiltur var hér á landi árið 2016. Tillögur hópsins miða allar að því að auka, bæta og einfalda aðgengi að hjálpartækjum sem einstaklingar þarfnast og að því að draga úr kostnaði notenda. Nú hefur ráðherra komið hluta af tillögum hópsins í framkvæmd.

Heimili barna sem búa á tveimur heimilum verða þá jafnsett við kaup á tilteknum hjálpartækjum sem styrkt eru af Sjúkratryggingum Íslands. Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra hefur staðfest reglugerð þessa efnis sem heimilar stofnuninni að veita styrki til beggja heimila barns vegna kaupa á sjúkrarúmum, dýnum, stuðningsbúnaði og hjálpartækjum tengdum salernisferðum.

Í svari við fyrirspurn Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur frá því í apríl 2021, og skilað var 10 maí síðast liðinn, segir að þær aðgerðir sem heyra undir heilbrigðisráðherra hafi verið tímasettar og fjármagnaðar að einhverju leyti. Á árinu 2021 hefur fjármögnun verið tryggð fyrir tillögu starfshópsins sem varðar börn sem eiga heimili á tveimur stöðum og gætu þarfnast hjálpartækja á báðum heimilum svo að bæði heimilin verði jafnsett til að mæta þörfum þeirra, þar sem ekki er alltaf hægt að flytja hjálpartæki milli staða. Veitt verður heimild til kaupa á hjálpartækjum á tveimur heimilum fatlaðra barna en um er að ræða heildaraðgerð fyrir 200 millj. kr. og á árinu 2021 munu 68 millj. kr. renna til verkefnisins. Að auki munu fastar styrkupphæðir sem tilgreindar eru í fylgiskjali með reglugerð um styrki vegna hjálpartækja, nr. 1155/2013, verða hækkaðar. Gert er ráð fyrir því að verja 107 millj. kr. til þessa í ár og einnig verður 107 millj. kr. varið til þessa á næsta ári, 2022.

Í seinni hluta fyrirspurnarinnar var spurt hvort ráðherra hygðist láta endurskoða regluverk um hjálpartæki til samræmis við samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, svo sem varðandi skilgreiningar á hugtökum, kom fram í svari ráðherra að ekki væri alveg ljóst hvort ósamræmi ríki í hugtakanotkun í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og í 26. gr. laga um sjúkratryggingar, nr. 112/2008, um hjálpartæki. Það kunni þó að vera ákjósanlegt að endurskoða skilgreiningu á hugtakinu hjálpartæki í reglugerðum til þess að hún samræmist betur samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks.