Skip to main content
Frétt

Skráning á námskeið Hringsjár hafin fyrir vorönn 2016

By 8. janúar 2016No Comments
Hringsjá náms- og starfsendurhæfing er með fjölda námskeiða sem eru sniðin fyrir einstaklinga sem hafa verið frá vinnumarkaði eða námi vegna slysa, veikinda, félagslegra erfiðleika eða annarra áfalla. Sjá kynningu DV 8. janúar 2016.

Gestir og nemar Hringsjár við útskrift 16. desember 2015

Í boði er mikið úrval af öðruvísi og spennandi námskeiðum sem hafa hjálpað mörgum að komast aftur af stað eða í fyrsta sinn til meiri virkni, betri lífsgæða, í frekara nám og út á vinnumarkaðinn.

Helga Eysteinsdóttir forstöðumaður Hringsjár hvetur fólk til að skoða heimasíðu skólans (hringsja.is) til að kynna sér námskeiðin sem eru í boði. Einnig er hægt að panta tíma hjá náms- og starfsráðgjafa til að fá nánari kynningu á námskeiðum og einnig á þriggja anna náminu sem er á framhaldsskólastigi. „Starfsemin er alltaf að eflast og aukast í takt við breyttar áherslur í starfsendurhæfingu. Við erum sem dæmi, búin að bæta við heilsutengdum fögum í náminu á borð við sundleikfimi, jóga og æfingum í tækjasal undir eftirliti íþróttafræðinga,“ segir Helga.

Markmið og sérstaða Hringsjár

Gestir og nemar Hringsjár við útskrift 16. desember 2015

Markmið Hringsjár er að veita náms- og starfsendurhæfingu fyrir einstaklinga, 18 ára og eldri sem vegna sjúkdóma, slysa, fötlunar eða annarra áfalla þurfa á endurhæfingu að halda til að takast á við nám og/eða að stunda atvinnu á almennum vinnumarkaði. Námið hentar einnig þeim sem hafa litla grunnmenntun eða sértæka námserfiðleika. Stefnt er að því að þeir sem útskrifast frá Hringsjá séu færir um að takast á við nám í almennum framhaldsskólum og finna störf við hæfi á almennum vinnumarkaði. Endurhæfingin felst í einstaklingsmiðuðu námi í formi styttri námskeiða eða þriggja anna einingarbæru námi með sérhæfðri ráðgjöf og stuðningi.

„Sérstaða okkar felst í að bjóða upp á einstaklingsmiðað nám þar sem samhliða kennslu býðst nemendum að nýta sér sérfræðilega ráðgjöf og í ákveðnum tilvikum einstaklingsmiðaða einkakennslu. Í Hringsjá er fyrir hendi mikil reynsla og þekking á fullorðinsfræðslu. Hér starfar sérmenntað starfsfólk með víðtæka reynslu úr skólastarfi, atvinnulífi, listum og félagsstarfi sem hefur óbilandi trú á möguleikum hvers og eins til þess að ná árangri“ segir Helga.

Hröð þróun

„Skólinn var stofnaður árið 1987 og hefur orðið mikil framþróun í starfsendurhæfingunni sem fer fram í Hringsjá,“ segir Helga. „Til að byrja með var aðeins boðið upp á tölvunámskeið en í dag eru námskeiðin orðin ótal mörg og því úr mörgu að velja. Vinsældir skólans hafa aukist í gegnum árin og hefur hann aðstoðað marga við að koma sér aftur af stað hvort sem það er eftir veikindi, áföll eða atvinnumissi séu dæmi nefnd,“ bætir Helga við.

Allar upplýsingar um umsóknarferli má finna á heimasíðu skólans, hringsja.is

Útskriftarhópur Hringsjár, haust 2015