Skip to main content

Sérstakir styrkir ÖBÍ

ÖBÍ veitir árlega sérstaka styrki til ýmissa hagnýtra verkefna sem tengjast hagsmunum fatlaðs fólks og öryrkja í samræmi við málefni, markmið og/eða stefnu ÖBÍ. Verkefni sem varða einstök aðildarfélög ÖBÍ falla ekki hér undir.

Styrkjum er úthlutað einu sinni á ári. Auglýst er í byrjun árs eftir umsóknum og er umsóknarfrestur til 15. mars. Upplýsingar um styrkúthlutun liggi fyrir eigi síðar en 1. maí. Nöfn styrkþega eru birt á heimasíðu ÖBÍ þegar úthlutun hefur farið fram.

Með umsókn skal fylgja fjárhags- og verkefnaáætlun með tímasetningum. Styrkþegar þurfa að skila skýrslu við lok verkefnis um framkvæmd þess. Stjórn ÖBÍ tekur ákvörðun um styrkveitingar.

Reglur við úthlutun

1.   Styrkir eru veittir til hagnýtra verkefna sem tengjast hagsmunum fatlaðs fólks og öryrkja í samræmi við málefni, markmið og/eða stefnu ÖBÍ. Verkefni sem varða einstök aðildarfélög ÖBÍ falla ekki hér undir.

2.   Styrkjum er úthlutað einu sinni á ári. Auglýst er í byrjun árs eftir umsóknum og er umsóknarfrestur til 15. mars. Upplýsingar um styrkúthlutun liggi fyrir eigi síðar en 1. maí.

3.   Við lok verkefnis þarf að skila skýrslu um framkvæmd þess. Ef verkefnið hefur  ekki farið fram áskilur ÖBÍ sér rétt til að krefjast endurgreiðslu styrkfjárhæðar innan árs miðað við áætluð lok verkefnis.

4.   Sótt er um styrki á þar til gerðu eyðublaði á heimasíðu ÖBÍ. Með umsókn skal fylgja fjárhags- og verkefnaáætlun.

5.   Eftir að umsóknarfresti lýkur fá framkvæmdaráðsfulltrúar eftirfarandi gögn:
a)   Afrit af innsendum umsóknum og fylgigögnum.
b)   Yfirlit yfir umsóknir, upphæðir og verkefni sem borist hafa.
c)   Yfirlit yfir úthlutun síðustu ára.
d)   Reglur um styrkúthlutun á vegum ÖBÍ.

6.   Framkvæmdaráð ÖBÍ fer yfir umsóknir og leggur fram tillögur um styrkveitingar til stjórnar ÖBÍ. Stjórn fær tillögurnar frá framkvæmdaráði ásamt yfirliti yfir umsóknir, upphæðir og verkefni sem sótt er um fyrir. Stjórn tekur ákvörðun um styrkveitingar.

7.   Nöfn styrkþega eru birt á heimasíðu ÖBÍ.

Samþykkt á stjórnarfundi 11. febrúar 2016
Reglurnar taka gildi fyrir úthlutun 2016.

Úthlutanir fyrri ára

2021

Árið 2021 voru 22 milljónir til ráðstöfunar í sérstaka styrki á vegum Öryrkjabandalags Íslands. Umsóknir voru 28, 23 verkefni fengu styrki. Eftirtaldir aðilar fengu styrki fyrir skildgreind verkefni.

 • Átak, félag fólks með þroskahömlun. „Út úr kófinu“, stuðningur við að efla félagsandann og félagsfærni eftir langan tíma í félagslegri einangrun vegna Covid.
 • EAPN á Íslandi. Samfélagshús, kaffistofa Pepp Íslands.
 • Ferðafélagið Víðsýn. Sumarferð ferðafélaga Víðsýnar til Vestfjarða.
 • Geðhjálp. Stuðningur fyrir börn foreldra með geðrænan vanda.
 • Halaleikhópurinn. Uppsetning einþáttunga haustið 2021.
 • Hjálparhundar Íslands. Kynningarefni um hjálparhunda, fræðsla fyrir almenning.
 • Hjálparhundar Íslands. Námskeið fyrir eigendur hjálparhunda.
 • Hringsjá. Stefnumótun og úttekt á starfsemi Hringsjár.
 • Hugarafl. Útgáfa bókar um nýjar nálganir varðandi sjálfsskaða, sjálfsvígshugsanir og sjálfsvígstilraunir.
 • Íþróttasamband fatlaðra. Sumarbúðir og Ólympíumót fatlaðra.
 • List án landamæra. Listahátíð 2021.
 • Námssjóður Sigríðar Jónsdóttur. Styrkveitingar til námsmanna.
 • Orri Starrason. Heimildarmyndin „Króna mínus króna“.
 • Samhjálp. Kaffistofa Samhjálpar.
 • Samband íslenskra framhaldsskólanema. Stuðningsbankinn, upplýsingarvefsíða fyrir fyrir framhaldsskólanema með fatlanir.
 • Saumadraumur slf. Vöruhönnun á buxnasiniði fyrir fullorðna með sérþarfir.
 • SERES hugverkasmiðja. Með okkar augum, 11. þáttaröð.
 • Sigfús Helgi Kristninsson. Einstaklingsmiðuð viðmið í málstolsmeðferð.
 • Sjónarhóll – ráðgjafamiðstöð. Málaskráningarkerfi fyrir starfsemi Sjónarhóls.
 • Svanhvít Vatnsdal Jóhannsdóttir. Útgáfa bókarinnar, Harður skellur. Bókin fjallar um heilsufarsleg áhrif alvarlegra umferðarslysa á andlega, líkamlega, tilfinningalega og félagslega heilsu.
 • Tónsmiðja Valgerðar. Endurnýjun á spjaldtölvum.
 • Tónsmiðja Valgerðar. Listasmiðja, námskeið í listsköpun af ýmsu tagi.
 • Ungmennaráð Þroskahjálpar. Tökum upp þráðinn eftir Covid.

2020

Árið 2020 voru 20 milljónir til ráðstöfunar í sérstaka styrki á vegum Öryrkjabandalags Íslands. Umsóknir voru 23, 17 verkefni fengu styrki. Eftirtaldir aðilar fengu styrki fyrir skildgreind verkefni.

 • Átak, félag fólks með þroskahömlun. Félagakort.
 • Dansgarðurinn. Dans fyrir alla. Efla dansiðkun fyrir fötluð börn.
 • Ferðafélagið Víðsýn. Ferðalög fólks með geðraskanir.
 • Hearing Voices Iceland. Námskeið og fræðsluferð.
 • Hraðar hendur. Táknmálstúlkun í leikhúsi, skuggatúlkun.
 • Hringsjá – náms- og starfsendurhæfing. Endurnýjun tölvubúnaðar fyrir nemendur og starfsfólk.
 • Íþróttasamband fatlaðra. Sumarbúðir ÍF 2020.
 • List án landamæra. Listahátíð 2020.
 • Námssjóður Sigríðar Jónsdóttur. Úthlutun námsstyrkja 2020.
 • Pílufélag fatlaðra. Smíði pílustanda fyrir standandi og sitjandi einstaklinga.
 • Samhjálp. Hátíðarmáltíð um páska á Kaffistofu Samhjálpar.
 • Samvera og súpa. Súpueldhús í Hátúni 12. Verkefni til að rjúfa félaglega einangrun öryrkja.
 • SERES hugverkasmiðja ehf. Með okkar augum, 10. þáttaröð.
 • Sviðslistahópurinn dB. Eyja – sviðslistaverk.
 • Töframáttur tónlistar. Tónleikaröð fyrir einstaklinga sem eiga erfitt með að sækja tólistar- og aðra listviðburði.
 • Vin, fræðslu og batasetur Reykjavíkurdeildar Rauða krossins. Stuðningur við vikulegan sjálfshjálparhóp til reykleysis.
 • Yfirbragð ehf. Útgáfa bókarinnar: Sjón þín, hugsun þín, skilningur þinn … sjáðu bara.

2019

Árið 2019 voru 15 milljónir til ráðstöfunar í sérstaka styrki á vegum Öryrkjabandalags Íslands. Umsóknir voru 31,18 aðilar fengu styrki. Eftirtaldir aðilar fengu styrki fyrir skilgreind verkefni:

 • Atli Óskar Fjalarsson. Stuttmynd, um málefni s.s. geðheilsu, vináttu, sjálfsvíg og félagslega einangrun.
 • Átak, félag fólks með þroskahömlun. Styrkur veittur fyrir fjögur mismunandi verkefni.
 • Ferðafélagið Víðsýn. Ferðalög fólks með geðraskanir, liðveisla og stuðningur.
 • Fjölmennt, símenntunar og þekkingarmiðstöð.  Verkefnastjórn stuttra kvöldnámskeiða .
 • Friðþór Vestmann Ingason. Lærdómsvegurinn – fyrirlestrar fyrir bæjarfélög, grunnskóla, framhaldsskóla og vinnustaði.
 • Halaleikhópurinn. Endurnýjun áhorfendapalla í leikhúsi félagsins.
 • Halaleikhópurinn. Uppsetning leikverksins Ástandið.
 • Hringsjá, náms- og starfsendurhæfing. Bætt vinnuaðstaða starfsfólks.
 • Íþróttasamband fatlaðra. Alþjóðaleikar Special Olympics og Sumarbúði ÍF 2019.
 • Leikni /Góðgæti ehf. Verkefnahefti II um kynheilbrigði fyrir unglinga með frávik í taugaþroska.
 • List án landamæra / Hitt húsið. List án landamæra 2019.
 • María Jónsdóttir. Þýðing á Keeping safe meðferðaráætlun.
 • Námssjóður Sigríðar Jónsdóttur. Úthlutun námsstyrkja 2019 og uppbygging höfuðstóls.
 • Reiðskóli fatlaðra, hestamannafélagið Hörður, Mosfellsbæ. Rekstrarkostnaður við reiðnámskeið fyrir fatlaða fólk.
 • Samvera og súpa. Súpueldhús í Hátúni 12.
 • SERES hugverkasmiðja ehf. Með okkar augum – 9. þáttaröð.
 • Tjarnarleikhópurinn. Menningarferð til Glasgow.
 • Vin, fræðslu- og batasetur RKÍ. Stuðningur við vikulegan sjálfshjálparhóp.

2018

Árið 2018 voru 15 milljónir til ráðstöfunar í sérstaka styrki á vegum Öryrkjabandalags Íslands. Umsóknir voru 28, 20 aðilar fengu styrki. Eftirtaldir aðilar fengu styrki fyrir skilgreind verkefni.

 • Árni Heimir Ingimundarson. Útvarp Stam.
 • Ásbyrgi, vinnustaður Stykkishólmi. Verkfæri til endurnýtingar á pappír og til sápugerðar.
 • Brandur B. Karlsson. Þátttaka í keppni sprotafyrirtækja í Kína – Global Startup Awards.
 • Ferðafélagið Víðsýn. Ferðalög fólks með geðraskanir, liðveisla og stuðningur.
 • Fjölmennt, símenntunar- og þekkingarmiðstöð. Verkefnastjórn með námskeiðum.
 • Friðþór Vestmann Ingason. Útgáfa á bókinni Lærdómsvefurinn.
 • Hafliði Ásgeirsson. Skýrsla um stöðu nýsköpunarverkefna í velferðargeiranum.
 • Halaleikhópurinn. Uppsetning á leikritinu Maður í mislitum sokkum.
 • Hringsjá, náms- og starfsendurhæfing. Endurbætur á starfsaðstöðu kennara/starfsfólks.
 • Íþróttasamband fatlaðra. Ólympíumót fatlaðra og sumarbúðir  ÍF 2018 á Laugarvatni.
 • Landssamtökin Þroskahjálp. Stofnun og rekstur samráðshóps Þroskahjálpar og Átaks.
 • Leikfélag Sólheima. Leiksýning Sólheima 2018.
 • List án landamæra. Listahátíð Listar án landamæra 2018.
 • Námssjóður Sigríðar Jónsdóttur. Úthlutun styrkja 2018.
 • Safnasafnið – íslensk alþýðulist. Sýning á byggingum eftir Gunnar Sigfús Kárason.
 • Samtökin 78 og Leikni.
 • Samvera og súpa. Súpa og samvera í húsnæði Sjálfsbjargar á höfuðborgarsvæðinu.
 • Seres hugverkasmiðja, Með okkar augum. Framleiðsla á sjónvarpsþáttunum Með okkar augum árið 2018.
 • Specialisterne á Íslandi. Heilsuátak og iðjuþjálfun.
 • TMF Tölvumiðstöð. Tækni og óhefðbundnar tjáskiptaleiðir. Útgáfa á bæklingi með auðlesnum texta um kynhneigð.

2017

Árið 2017 voru 20 milljónir til ráðstöfunar í sérstaka styrki á vegum ÖBÍ. Umsóknir voru 42, 24 aðilar fengu styrki en einu verkefni var frestað. Eftirtaldir aðilar fengu styrki fyrir skilgreind verkefni.

 • Dagbjört Þyrí Þorvarðardóttir. Innleiðing Namaste Care á deild L4 fyrir heilabilaða á Landakoti.
 • Ferðafélagið Víðsýn. Ferðalög fólks með geðraskanir, liðveisla og stuðningur.
 • Fjölmennt, símenntunar- og þekkingarmiðstöð. Leiðtogar, námskeið fyrir fólk með þroskahömlun sem hefur áhuga á að starfa að félagsmálum og vera í forsvari fyrir félagasamtök.
 • Fjölmennt, símenntunar- og þekkingarmiðstöð. Námskeið í tölvuviðhaldi og viðgerðum fyrir þá sem vilja öðlast betri skilning á vélbúnaði, ýmsum stýrikerfum og uppsetningu þeirra.
 • Halaleikhópurinn. Uppsetning leikverks og námskeið sem tengjast leiklist.
 • Harpa Cilia Ingólfsdóttir. Gerð námsefnis fyrir námskeið um algilda hönnun við Endurmenntun Háskóla Íslands.
 • Háskóli Íslands – Jafnrétti fyrir alla. Gerð heimasíðu fyrir rannsóknarhópinn „Jafnrétti fyrir alla“ en verkefni hópsins snúa að jafnrétti og körlum með þroskahömlun, upplifun þeirra, reynslu og aðgengi að jafnréttisstarfi.
 • Hestamannafélagið Hörður. Reiðskóli fyrir fötluð börn og börn með þroskahömlun og fullorðna.
 • Hjálparstarf kirkjunnar. Námskeiðið heilsueflandi samvera fyrir einstaklinga sem búa við fátækt og félagslega einangrun.
 • Hlutverkasetur. Leikhópurinn Húmor, geðveikt leikhús fyrir alla, vegna uppsetninga leikverka.
 • Hringsjá. Bætt vinnuaðstaða starfsfólks í móttöku.
 • Íþróttasamband fatlaðra. Alþjóðavetrarleikar fyrir þroskahamlaða í Austurríki og sumarbúðir fatlaðra á Laugarvatni.
 • Landssamtök íslenskra stúdenta. Starfsteymi Réttinda Ronju vill stórbæta aðgengi upplýsinga fyrir háskólanema sem búa við fötlun eða skerðingu.
 • Landssamtökin Þroskahjálp. Fræðsla fyrir foreldra fatlaðra barna á aldrinum 0-10 ára.
 • Landssamtökin Þroskahjálp. Kynningar og umræðufundir með stjórnendum og starfsfólki í félags- og sérfræðiþjónustu sveitarfélaga og lögregluembætta þar sem fjallað verður um ofbeldi skv. samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks.
 • Leikni. Skrif á lífsleiknisögum um samskipti og kynheilbrigði til birtingar á www.leikni.is.
 • List án landamæra. Listahátíð Listar án landamæra 2017.
 • Með okkar augum. Sjöunda þáttaröð sjónvarpsþáttarins „Með okkar augum“.
 • María Jónsdóttir. Uppsetning á verkefnahefti sem nýtist ungu fólki með frávik í taugaþroska, í tengslum við kynheilbrigði.
 • NPA miðstöðin svf. Hönnun á vefsíðu og smáforriti sem heldur utan um NPA samninga, viðveruáætlanir og launaútreikninga aðstoðarfólks.
 • Rauði krossinn í Reykjavík – Vin. Samvera og máltíðir í Vin, athvarfi fyrir fólk með geðraskanir.
 • Samvera og súpa. Súpa, opið hús og félagsstarf til að rjúfa einangrun fólks.
 • Töframáttur tónlistar – Gunnar Kvaran. Tónleikaröð fyrir einstaklinga með geðraskanir í athvörfum, klúbbum og félagsmiðstöðvum.
 • Útilífsmiðstöð skáta, Úlfljótsvatni. Endurnýjun lyftu í JB skála.
 • Þorsteinn Halldórsson. Þátttaka í keppnismóti í bogfimi fatlaðra m.a. á Ítalíu, Tékklandi og HM í Beijing í Kína.

2016

Árið 2016 voru 10 milljónir til ráðstöfunar í sérstaka styrki á vegum ÖBÍ. Umsóknir voru 40, 18 aðilar fengu styrki en eitt verkefni féll niður. Eftirtaldir aðilar fengu styrki fyrir skilgreind verkefni.

 • André Bachmann Sigurðsson. 34. jólahátíð fatlaðs fólks 2016.
 • Ferðafélagið Víðsýn. Ferðalög fólks með geðraskanir, liðveisla og stuðningur.
 • Fjölmennt, símenntunar- og þekkingarmiðstöð. iPad spjaldtölvur.
 • Fjölmennt, símenntunar- og þekkingarmiðstöð. Rekstur hljómsveitarinnar „The Moonlight band“, ætlað fólki með geðfötlun.
 • Fjölmennt, símenntunar- og þekkingarmiðstöð. Nám í tölvuviðhaldi og viðgerðum í samstarfi við Promennt. Námið er aðlagað að nemendum á einhverfurófi.
 • Halaleikhópurinn. Uppsetning leikverks og námskeið sem tengjast leiklist.
 • Hraðar hendur. Skuggatúlkun/táknmálstúlkun á leikverki í Borgarleikhúsinu vorið 2016.
 • Hringsjá. Bætt vinnuaðstaða nemenda.
 • Íþróttasamband fatlaðra. Sumarbúðir ÍF og Ólympíumót fatlaðra í Ríó de Janeiro.
 • Landssamtökin Þroskahjálp. Þættirnir „Með okkar augum“ á RÚV.
 • List án landamæra. Listahátíð Listar án landamæra 2016.
 • Samvera og súpa. Súpa, opið hús og félagsstarf til að rjúfa einangrun fólks.
 • Sjónarhóll. Ráðgjafaviðtöl og/eða teymisfundir fyrir foreldra barna með sérþarfir.
 • Sjóður Odds Ólafssonar. Til eflingar sjóðsins.
 • Snædís Rán Hjartardóttir og Pála Kristín Bergsveinsdóttir. Rannsókn á möguleikum fatlaðra háskólanema til skiptináms á Norðurlöndum og Bretlandi.
 • Soffía Halldórsdóttir. Hjólaleiga fyrir fatlaða einstaklinga.
 • Töframáttur tónlistar. Tónleikaröð fyrir einstaklinga með geðraskanir í athvörfum, klúbbum og félagsmiðstöðvum.
 • Þorsteinn Halldórsson. Þátttaka í Evrópumeistaramóti í bogfimi í Frakklandi.