Skip to main content
Umsögn

114. mál. Tekjuskattur (söluhagnaður af íbúðar- og frístundahúsnæði)

By 13. nóvember 2020No Comments

Nefndasvið Alþingis
Efnahags- og viðskiptanefnd
Austurstræti 8-10
150 Reykjavík 

Reykjavík, 10. nóvember 2020

Umsögn ÖBÍ um „frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt, nr. 90/2003, með síðari breytingum (söluhagnaður af íbúðar- og frístundahúsnæði)“, á þingskjali 115 – 114. mál.

Öryrkjabandalagi Íslands finnst  afar áhugavert að frumvarp þetta sé lagt fram enn á ný þar sem tilgangur frumvarpsins er að lækka skattbyrði tekjuhárra og þeirra sem eiga miklar eignir sem gengur þvert á yfirlýsingu ríkisstjórarinnar um lækkun skatta á þá tekjulægstu.

Frumvarpið er aðalega hugsað út frá eldri borgurum sem selja húseign sína til að lifa á söluandvirðinu þegar líða tekur á ævikvöldið. Sé flutningsmönnum frumvarpsins alvara þegar kemur að áhyggjum þeirra af lífeyrisþegum þá væri réttara að horfa til skerðingarreglna elli- og örorkulífeyris. Með því að undanskilja hagnað af sölu fasteigna og frístundahúsnæðis frá tekjum sem skerða lífeyri mætti koma betur til móts við þann hóp sem er raunverulega að selja fasteign til að lifa af söluverðmætinu. Getur það bæði átt við um þá sem verða öryrkjar og eiga frístundarhúsnæði fyrir, sem og eldri borgara sem eru að minnka við sig í fasteign.

Í frumvarpinu er lagt til að afmá rúmmálsregluna en sú regla á einungis við þegar íbúðarhúsnæði er selt sem ekki hefur verið til eigin nota.  Þegar kemur að eldri borgurum sem selja húseign sína til að lifa á söluandvirðinu er ljóst að rúmmálsreglan hefur engin áhrif þar á nema fasteignin sé þeim mun stærri. Eins og fram kemur í greinagerðinni þá var rúmmálsreglunni komið á til að jafna stöðu eignalítilla og þeirra sem eiga meira.  ÖBÍ telur að ekkert hafi breyst í samfélaginu sem kalli á það að sú stöðujöfnun eigi síður við í dag en áður. Hefur þvert á móti hefur misskipting eigna aukist umtalsvert í samfélaginu á síðustu árum og því nær lagi að hækka fjármagnstekjuskatt heldur en að undanskilja hagnað af sölu stærri eigna og frístundahúsa fjármagnstekjuskatti.

 

Ekkert um okkur án okkar

Þuríður Harpa Sigurðardóttir
Formaður ÖBÍ