Skip to main content
HúsnæðismálUmsögn

Orlofshúsnæði örorkulífeyrisþega

By 1. nóvember 2022No Comments

„Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks felur m.a. í sér rétt fatlaðs fólks til að hafa sömu valkosti og aðrir í samfélaginu. “

Umsögn ÖBÍ réttindasamtaka um tillögu til þingsályktunar um orlofshúsnæði örorkulífeyisþega, 88 mál.

ÖBÍ styður gerð úttektar með það að markmiði að fatlað fólk hafi aðgang að orlofshúsnæði. Nauðsynlegt er að fara í þessa úttekt sem allra fyrst svo hægt sé að setja í ferli aðgerðir við uppbyggingu slíkra orlofhúsa. Ef tillagan verður samþykkt og ráðist í að koma upp orlofshúsum fyrir örorkulífeyrisþega aukast lífsgæði fatlaðs fólks. Hafa verður í huga að slík hús verða að vera byggð samkvæmt algildri hönnun, vera staðsett um land allt og vera í boði á viðráðanlegu verði.

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks felur m.a. í sér rétt fatlaðs fólks til að hafa sömu valkosti og aðrir í samfélaginu. Gleðilegt er að horft sé á mikilvægi þess að allir hafi tækifæri til þess að taka frí frá daglegu umhverfi það er ekki síst mikilvægt fötluðu fólki sem ljóst er að hafa takmarkaðri aðgang að orlofshúsum en aðrir þjóðfélagshópar.

Flest stéttarfélög bjóða félagsmönnum sínum upp á fjölbreytta orlofskosti víðsvegar um landið fyrir hóflegt gjald. Aðgangur að þeim orlofskostum er þó bundinn þátttöku á vinnumarkaði sem og að aðgengi er oft mjög ábótavant. ÖBÍ hvetur þingheim til að samþykkja þingsályktunartillöguna sem fyrst.

Af gefnu tilefni er ítrekað að stjórnvöldum er skylt að hafa virkt samráð við heildarsamtök fatlaðs fólks um ákvarðanir sem varða hagsmuni þess, samkvæmt ákvæðum Samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (SRFF), enda segir í 3. mgr. 4. gr., „aðildarríkin skulu, þegarþau undirbúa og beita löggjöf sinni og stefnu samningi þessum til framkvæmda og vinna að ákvarðanatöku um málefni fatlaðs fólks, hafa náið samráð og tryggja virka þátttöku fatlaðs fólks, þ.m.t. fötluð börn, með milligöngu samtaka sem koma fram fyrir þess hönd“.

Ekkert um okkur án okkar!

Með vinsemd og virðingu,

Þuríður Harpa Sigurðardóttir
formaður ÖBÍ

Valdís Ösp Árnadóttir
verkefnisstjóri ÖBÍ


Orlofshúsnæði örorkulífeyrisþega. 88. mál, þingsályktunartillaga. 153. löggjafarþing 2022–2023. Umsögn ÖBÍ var send Velferðarnefnd Alþingis, 1. nóvember 2022.

Sjá nánar um málið á vef Alþingis