Skip to main content
Umsögn

Tilgangur, markmið og norrænt notagildi

By 30. nóvember 2020No Comments
Tilgangur framkvæmdaáætlunarinnar er að stuðla að þátttöku fatlaðs fólks með aukinni miðlun þekkingar á Norðurlöndum og nánara samstarfi um málefni fatlaðs fólks.

Norrænt samstarf um málefni fatlaðs fólks:

  • er til hagsbóta fyrir löndin og skiptir máli fyrir fatlað fólk á Norðurlöndunum,
  • er viðbót við og eflir starf sem fram fer í löndunum og sem miðar að þátttöku fatlaðs fólks á öllum sviðum samfélags- ins,
  • eykur og skapar samlegðaráhrif við annað alþjóðlegt sam- starf og vinnu sem miðar að þátttöku allra,
  • skapar forsendur fyrir miðlun reynslu, varðveislu þekkingar og þróun aðferða fyrir þátttöku fatlaðs fólks á nokkrum mikilvægum sviðum og í ákveðnu samhengi,
  • eykur meðvitund um samþættingu fötlunarsjónarmiða í lykilstarfsemi Norrænu ráðherranefndarinnar og Norður- landaráðs, á borð við skrifstofur, stofnanir, áætlanir og tengslanet, og gerir þar með norrænt og norrænt-baltneskt samstarf að góðu dæmi um hvernig opinberar stofnanir geti unnið með fjölbreytni og þátttöku fatlaðs fólks,
  • bætir aðgengi fatlaðs fólks að starfsemi Norrænu ráðherra- nefndarinnar og Norðurlandaráðs og innan stofnananna,
  • styrkir ímynd Norðurlanda sem nýskapandi og félagslega sjálfbærs svæðis fyrir alla þar sem enginn er skilinn útundan,
  • samþættir sjónarmið jafnréttis milli kvenna, karla, stúlkna og pilta; réttindi barna og ungmenna sem og sjálfbæra þróun á þýðingarmikinn hátt í starfseminni.