Um ÖBÍ

Öryrkjabandalag Íslands (ÖBÍ) er heildarsamtök fatlaðs fólks á Íslandi, stofnað 5. maí 1961. Bandalagið samanstendur af 41 aðildarfélögum fatlaðs fólks, öryrkja, einstaklinga með langvinna sjúkdóma og aðstandenda þeirra. Aðildarfélögin eru hagsmunasamtök ólíkra fötlunarhópa sem öll starfa á landsvísu. Hvert og eitt er með sérþekkingu á sínu sviði og veita margskonar fræðslu og stuðning. Samanlagður félagafjöldi þeirra er um 47 þúsund manns.
  • Skrifstofa ÖBÍ: Sigtúni 42, 105 Reykjavík
  • Sími: 530-6700,  netfang obi(@)obi.is
  • Opnunartími skrifstofu er mánudaga til föstudaga frá kl. 9:00 til 15:00 

Sigtún 42

Formaður er Þuríður Harpa Sigurðardóttir, netfang: thuridur(@)obi.is

Framkvæmdastjóri er Eva Þengilsdóttir, netfang: eva(@)obi.is

Markmið ÖBÍ

er að íslenskt þjóðfélag verði samfélag jöfnuðar og réttlætis þar sem allir einstaklingar, óháð líkamlegu og andlegu atgervi, njóti mannsæmandi lífskjara og jafnra möguleika til sjálfstæðs lífs og virkrar samfélagslegrar þátttöku.

Hlutverk ÖBÍ 

er að koma fram fyrir hönd fatlaðs fólks gagnvart opinberum aðilum í hverskyns hagsmunamálum svo sem varðandi löggjöf, framkvæmd hennar og í dómsmálum er snerta rétt þess. 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 

(SRFF) er leiðarljós í starfi bandalagsins.

Bandalagið er stefnumótandi í réttindamálum fatlaðs fólks og frumkvöðull innan málaflokksins. Öflun og miðlun þekkingar er mikilvægur liður í starfseminni. Þá býður ÖBÍ upp á ráðgjöf til einstaklinga og aðstoð við að leita réttar síns. Ráðgjöf veita félagsráðgjafi og lögfræðingar

Gildi ÖBÍ - Þátttaka - Jafnræði - Ábyrgð

Málefnahópar ÖBÍ

Starf málefnahópanna er hryggjarstykkið í málefnavinnu bandalagsins og gerir það mögulegt að berjast á mörgum stöðum á sama tíma. Málefnahópar bandalagsins fjalla um kjaramál, heilbrigðismál, aðgengismál, atvinnu- og menntamál og málefni barna.

Hreyfingar ÖBÍ

Innan Öryrkjabandalags Íslands starfa Kvennahreyfing og Ungliðahreyfing.

Fyrirtæki ÖBÍ

Bandalagið stofnaði eða var einn stofnenda eftirtalinna fyrirtækja og meginhluti stjórnarmanna eru fulltrúar ÖBÍ og aðildarfélaga þess. Samningar hafa verið gerðir við ráðuneyti um aðkomu að rekstri þeirra.

BRYNJA, hússjóður Öryrkjabandalags Íslands, sími: 570 7800, Hátúni 10c, 105 Reykjavík. Hlutverk sjóðsins er að eiga og reka íbúðir fyrir öryrkja.

Örtækni, tæknivinnustofa - ræsting, sími: 552 6800, Hátúni 10c, 105 Reykjavík. Örtækni veitir fötluðu fólki tímabundna starfsþjálfun og/eða vinnu til frambúðar.

Hringsjá, náms- og starfsendurhæfing, sími: 510 9380, Hátúni 10d, 105 Reykjavík. Hringsjá er fyrir 18 ára og eldri sem hafa verið frá vinnumarkaði eða námi eftir veikindi, slys, félagslega erfiðleika eða önnur áföll. Boðið er upp á námskeið og þriggja anna nám.

TMF, tölvumiðstöð, sími: 562 9494, Háaleitisbraut 13, 108 Reykjavík. TMF Tölvumiðstöð sinnir ráðgjöf og námskeiðahaldi til einstaklinga og faghópa um tölvuforrit og sérhannaðan hugbúnað. 

Fjölmennt, símenntunar- og þekkingarmiðstöð, sími: 530 1300, Vínlandsleið 14, 113 Reykjavík. Fjölmennt sinnir námskeiðahaldi fyrir fatlað fólk og veitir ráðgjöf um nám við aðrar menntastofnanir.

Kjörorð ÖBÍ

Við stöndum fyrir réttlæti Ekkert um okkur án okkar!